Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2005 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 55/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-16 11:02:44
Zarządzenie Nr 54/2005 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-01-16 11:00:08
Zarządzenie Nr 53/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenie układu wykonawczego 2007-01-16 10:59:33
Zarządzenie Nr 78/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-16 10:32:12
Zarządzenie Nr 77/2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXVII/228/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. 2007-01-16 10:31:52
Zarządzenie Nr 76/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-16 10:31:32
Zarządzenie Nr 75/2005 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Przedszkola Miejskiego im.Kubusia Puchatka w Lipianach 2007-01-16 10:31:08
Zarządzenie Nr 74/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-16 10:30:47
Zarządzenie Nr 73/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-16 10:30:18
Zarządzenie Nr 72/2005 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2007-01-16 10:29:57
Zarządzenie Nr 71/2005 w sprawie określenia zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany 2007-01-16 10:29:36
Zarządzenie Nr 70/2005 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2007-01-16 10:29:16
Zarządzenie Nr 69/2005 w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrz Lipian na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa panstwa i wojny 2007-01-16 10:28:53
Zarządzenie Nr 68/2005 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-01-16 09:09:07
Zarządzenie Nr 67/2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXVI/221/2005 z dnia 2005 r 2007-01-16 09:08:39
Zarządzenie Nr 66/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-16 09:08:08
Zarządzenie Nr 65/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-16 09:07:44
Zarządzenie Nr 64/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-16 09:07:19
Zarządzenie Nr 63/2005 w sprawie ustalenia stawki za dzierżawę pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie miasta i gminy Lipiany 2007-01-16 09:01:03
Zarządzenie Nr 62/2005 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2007-01-16 09:00:24
Zarządzenie Nr 61/2005 w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych 2007-01-16 08:59:25
Zarządzenie Nr 60/2005 w sprawie ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach 2007-01-16 08:58:41
Zarządzenie Nr 59/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-16 08:58:24
Zarządzenie Nr 58/2005 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżwę gruntu stanowiącego własność Gminy Lipiany 2007-01-16 08:58:03
Zarządzenie Nr 57/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-16 08:57:31
Zarządzenie Nr 56/2005 w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2007-01-16 08:56:05
Zarządzenie Nr 52/2005 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania 2007-01-09 11:38:11
Zarządzenie Nr 51/2005 w sprawie ustalena układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXV/207/2005 z dnia 27 września 2005 r. 2007-01-09 11:37:51
Zarządzenie Nr 50/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2007-01-09 11:37:32
Zarządzenie Nr 49/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 200 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-09 11:37:12
Zarządzenie Nr 48/2005 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2007-01-09 11:36:50
Zarządzenie Nr 47/2005 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 2007-01-09 11:36:28
Zarządzenie Nr 46/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-09 11:36:02
Zarządzenie Nr 45/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-09 11:35:32
Zarządzenie Nr 44/2005 w sprawie powołania komisji oceniającej stan bezpieczeństwa i higieny pracy 2007-01-04 12:36:45
Zarządzenie Nr 43/2005 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-01-04 12:35:33
Zarządzenie Nr 42/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007-01-04 12:35:00
Zarządzenie Nr 41/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej 2007-01-04 12:34:35
Zarządzenie Nr 40/2005 w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2007-01-04 12:34:12
Zarządzenie Nr 39/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej 2007-01-04 12:33:05
Zarządzenie Nr 38/2005 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 m Lipiany 2007-01-04 12:15:51
Zarządzenie Nr 37/2005 w sprawie ustalenia inkasenta opłaty targowej 2007-01-04 12:15:21
Zarządzenie Nr 36/2005 w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2007-01-04 12:05:31
Zarządzenie Nr 35/2005 w sprawie powołania komisji likwidacji 2007-01-04 12:05:02
Zarządzenie Nr 34/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2007-01-04 12:04:43
Zarządzenie Nr 33/2005 w sprawie zatwierdzenia bilansów jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2004 r. 2007-01-04 12:04:12
Zarządzenie Nr 32/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-04 12:03:35
Zarządzenie Nr 31/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-04 12:03:07
Zarządzenie Nr 30/2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/198/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. 2007-01-04 12:01:39
Zarządzenie Nr 29/2005 w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia należności cywilnoprawnych 2007-01-04 12:01:13
Zarządzenie Nr 28/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-01-04 12:00:27
Zarządzenie Nr 27/2005 w sprawie powołania i zasad działania Zakładowej Komisji Socjalnej działającej przy Urzędzie Miejskim w Lipianach 2007-01-03 14:10:17
Zarządzenie Nr 26/2005 w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2007-01-03 13:42:27
Zarządzenie Nr 25/2005 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2006-12-22 14:52:45
Zarządzenie Nr 24/2005 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2006-12-22 14:40:17
Zarządzenie Nr 23/2005 w sprawie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla Członków Ochotniczej Straży pożarnej w Lipianch 2006-12-22 14:39:56
Zarządzenie Nr 22/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach do reprezentowania przed Sądami 2006-12-22 14:39:34
Zarządzenie Nr 21/2005 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej 2006-12-22 14:39:09
Zarządzenie Nr 20/2005 w sprawie określenia wewnętrznej polityki antymobbingowej 2006-12-22 14:38:41
Zarządzenie Nr 19/2005 w sprawie powołania komisji dla rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz właścicieli indywdualnych na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2006-12-22 14:34:20
Zarządzenie Nr 18/2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXI/180/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. 2006-12-22 14:33:50
Zarządzenie Nr 17/2005 w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2006-12-22 14:33:31
Zarządzenie Nr 16/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-22 14:31:41
Zarządzenie Nr 15/2005 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków 2006-12-22 14:31:24
Zarządzenie Nr 14/2005 w sprawie zamian budżetu gminy na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-22 14:31:07
Zarządzenie Nr 13/2005 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2005r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych 2006-12-22 14:30:46
Zarządzenie Nr 12/2005 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2006-12-22 14:30:26
Zarządzenie Nr 10/2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XX/162/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. 2006-12-22 14:30:05
Zarządzenie Nr 9/2005 w sprawie udostępniania sprzetu silnikowego na potrzeby inne niż pożarnicze 2006-12-21 13:18:43
Zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie powołania Lokalnej Komisji Opiniująco-Doradczej 2006-12-21 13:18:21
Zarządzenie Nr 7/2005 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2005r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych 2006-12-21 13:17:58
Zarządzenie Nr 6/2005 sprawie ustalenia zaliczki stałej na rok 2005 2006-11-24 14:00:14
Zarządzenie Nr 5/2005 w sprawie zasad naliczania odpłatności za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy Lipiany 2006-11-24 13:59:51
Zarządzenie Nr 4/2005 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy 2006-11-24 13:58:47
Zarządzenie Nr 3/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 2006-11-24 13:58:13
Zarządzenie Nr 2/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości rolnych 2006-11-24 13:57:53
Zarządzenie Nr 1/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2006-11-24 13:57:28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
24 lis 2006

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
24 lis 2006, godz. 13:50

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
24 lis 2006, godz. 13:50