Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2006 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 88/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-02-02 12:07:30
Zarządzenie Nr 87/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-02-02 12:07:11
Zarządzenie Nr 86/2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr IV/17/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. 2007-02-02 12:06:55
Zarządzenie Nr 85/2006 w sprawie zmiany do Regulaminy Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2007-02-02 12:06:35
Zarządzenie Nr 83/2006 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu wydatków na wykorzystanie telefonów komórkowych 2007-02-02 12:06:15
Zarządzenie Nr 82/2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr III/10/2006 z dnia 9 grudnia 2006 r. 2007-02-02 12:05:42
Zarządzenie Nr 81/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-02-02 12:05:20
Zarządzenie Nr 80/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-02-02 12:04:58
Zarządzenie Nr 79/2006 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2007-02-02 12:04:38
Zarządzenie Nr 78/2006 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Lipiany 2007-02-02 12:04:21
Zarządzenie Nr 76/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-07 13:00:36
Zarządzenie Nr 75/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenie układu wykonawczego 2006-12-07 12:59:48
Zarządzenie Nr 74/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-07 12:59:26
Zarządzenie Nr 73/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-07 12:06:26
Zarządzenie Nr 72/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawcego 2006-12-07 12:06:02
Zarządzenie Nr 71/2006 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2006-12-07 12:05:42
Zarządzenie Nr 70/2006 w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipianach dnia wolnego w zamian za 11 listopada 2006 r. 2006-12-07 12:05:21
Zarządzenie Nr 69/2006 w sprawie zmian w budżecie na rok 2006 oraz ustalenie układu wykonawczego 2006-12-07 12:04:57
Zarządzenie Nr 68/2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXXIII/293/2006 z dnia 26 października 2006-12-07 12:04:14
Zarządzenie Nr 67/2006 w sprawie zmian w budżeie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-07 12:03:53
Zarządzenie Nr 66/2006 w sprawie przekazania zrealizowanej inwestycji 2006-12-07 11:56:43
Zarządzenie Nr 65/2006 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu 2006-12-06 14:32:40
Zarządzenie Nr 64/2006 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 117/5 położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany 2006-12-06 14:32:18
Zarządzenie Nr 63/2006 w sprawie zakazu umieszczania na budynkach, budowlach i urządzeniach stanowiących mienie gminne plakatów i haseł wyborczych 2006-12-06 14:31:54
Zarządzenie Nr 62/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-06 14:31:33
Zarządzenie Nr 61/2006 w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowoych i transportu nieczystości ciekłych 2006-12-06 14:30:45
Zarządzenie Nr 60/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-06 14:30:19
Zarządzenie Nr 59/2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXXII/264/2006 z dnia 26 września 2006 r. 2006-12-06 14:29:34
Zarządzenie Nr 58/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Lipian Nr 49/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji nieruchomości gminnych będących na ewidencji Urzędu Miejskiego w Lipianach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach 2006-12-06 14:29:12
Zarządzenie Nr 57/2006 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2006-12-06 14:28:48
Zarządzenie Nr 56/2006 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2006-12-06 14:28:29
Zarządzenie Nr 55/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-06 14:28:06
Zarządzenie Nr 54/2006 w sprawie ustalenia stawki dzierżawy za lokale użytkowe na terenie miast i gminy Lipiany 2006-12-06 14:27:47
Zarządzenie Nr 53/2006 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji ds.inwentaryzacji sprzętu komputerowego będącego na ewidencji Urzędu Miejskiego w Lipianach 2006-12-06 14:26:56
Zarządzenie Nr 52/2006 w sprawie powołania komisji odbioru 2006-12-06 14:26:38
Zarządzenie Nr 51/2006 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2006-12-06 14:26:15
Zarządzenie Nr 50/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-06 14:25:53
Zarządzenie Nr 49/2006 w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji nieruchomości gminnych będących na ewidencji Urzędu Miejskiego w Lipianach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach 2006-12-06 14:25:30
Zarządzenie Nr 48/2006 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2006-12-04 10:26:23
Zarządzenie Nr 47/2006 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 1 m Lipiany przy ul.Makuszyńskiego 2006-12-04 10:26:01
Zarządzenie Nr 46/2006 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 m Lipiany przy ul.Myśliborskiej 2006-12-04 10:25:37
Zarządzenie Nr 45/2006 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 m Lipiany przy ul.Myśliborskiej 2006-12-04 10:25:15
Zarządzenie Nr 44/2006 w sparwie odwołania zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów w godziniach 6-22 2006-12-04 10:24:50
Zarządzenie Nr 43/2006 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-04 10:24:27
Zarządzenie Nr 42/2006 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2006-12-04 10:24:06
Zarządzenie Nr 41/2006 w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów w godzinach od 6-22 2006-12-04 10:23:45
Zarządzenie Nr 40/2006 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 95 położonej w obrębie 2 miasta Lipiany 2006-12-01 15:28:28
Zarządzenie Nr 39/2006 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 349 położonej w obrębie 2 miasta Lipiany 2006-12-01 15:28:02
Zarządzenie Nr 38/2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXXI/257/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. 2006-12-01 15:27:45
Zarządzenie Nr 37/2006 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu 2006-12-01 15:27:20
Zarządzenie Nr 36/2006 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 401, położonej w obrębie 2 m. Lipiany przy ul.Sienkiewicza 2006-12-01 15:27:00
Zarządzenie Nr 35/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-01 15:26:28
Zarządzenie Nr 34/2006 w sprawie zmian w budżecie na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-01 15:25:58
Zarządzenie Nr 33/2006 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 1 m Lipiany przy ul.Makuszyńskiego 2006-12-01 15:25:32
Zarządzenie Nr 31/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-01 15:25:07
Zarządzenie Nr 30/2006 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2006-12-01 15:24:41
Zarządzenie Nr 29/2006 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2006-12-01 15:24:19
Zarządzenie Nr 27/2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXX/249/2006 z dnia 25 kwietnia 2005 r. 2006-12-01 15:23:43
Zarządzenie Nr 26/2006 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-01 15:23:19
Zarządzenie Nr 25/2006 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2006-12-01 15:22:52
Zarządzenie Nr 24/2006 w sprawie ustalenia inkasenta opłaty targowej 2006-12-01 15:22:32
Zarządzenie Nr 23/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-01 15:22:03
Zarządzenie Nr 22/2006 w sprawie powołania komisji dla rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz właścicieli indywidualnych na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkaniowych 2006-12-01 15:21:42
Zarządzenie Nr 21/2006 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-01 15:21:16
Zarządzenie Nr 20/2006 w sprawie ustalenia inkasenta opłaty targowej 2006-12-01 15:20:06
Zarządzenie Nr 19/2006 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2006-12-01 15:19:42
Zarządzenie Nr 18/2006 w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia należności cywilonprawnych 2006-12-01 15:19:17
Zarządzenie Nr 17/2006 w sprawie zatwierdzenia bilansów jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2005 2006-12-01 15:18:54
Zarządzenie Nr 16/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-01 15:18:27
Zarządzenie Nr 15/2006 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-12-01 15:18:00
Zarządzenie Nr 14/2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXIX/239/2006 z dnia 7 marca 2005 r. 2006-12-01 15:17:11
Zarządzenie Nr 12/2006 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2006r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy w dziedzinie spraw społecznych 2006-12-01 15:16:29
Zarządzenie Nr 11/2006 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2006-12-01 15:16:02
Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej 2006-12-01 15:15:34
Zarządzenie Nr 9/2006 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2006-12-01 15:15:13
Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2006-12-01 15:14:47
Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXVII/222/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. 2006-12-01 15:02:26
Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2006r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych 2006-12-01 15:02:02
Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 r. 2006-11-24 14:03:31
Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie ustalenia inkasenta opłaty targowej 2006-11-24 14:03:06
Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 2006-11-24 14:02:44
Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości rolnych 2006-11-24 14:02:20
Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2006-11-24 14:01:48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
24 lis 2006

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
24 lis 2006, godz. 14:01

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
24 lis 2006, godz. 14:01