Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2007 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 109/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-01-04 08:53:28
Zarządzenie Nr 108/2007 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2008-01-04 08:50:21
Zarządzenie Nr 107/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-01-04 08:47:16
Zarządzenie Nr 106/2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XII/103/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. 2008-01-04 08:41:49
Zarządzenie Nr 105/2007 w sprawie przekazania agregatów prądotwórczych 2007-12-20 08:24:54
Zarządzenie Nr 104/2007 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2007-12-20 08:15:57
Zarządzenie nr 103/2007 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2007-12-20 08:12:58
Zarządzenie Nr 102/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-12-20 08:08:40
Zarządzenie Nr 101/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-12-20 08:04:15
Zarządzenie Nr 100/2007 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2007-12-12 12:14:36
Zarządzenie Nr 99/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-12-12 12:08:28
Zarządzenie Nr 98/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-12-12 12:05:44
Zarządzenie Nr 97/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-12-12 12:02:49
Zarządzenie Nr 96/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2007-12-12 11:59:14
Zarządzenie Nr 95/2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2007-12-11 12:18:29
Zarządzenie Nr 45/2007 w sprawei wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2007-12-11 11:32:15
Zarządzenie Nr 94/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 2007-12-06 07:57:13
Zarządzenie Nr 93/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-11-22 14:04:26
Zarządzenie Nr 92/2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XI/89/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. 2007-11-22 13:58:38
Zarządzenie Nr 91/2007 w spawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-11-22 13:47:07
Zarządzenie Nr 89/2007 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 355 położonej w obrębie 2 miasta Lipiany 2007-11-20 12:14:27
Zarządzenie Nr 90/2007 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2007-11-09 12:04:02
Zarządzenie Nr 88/2007 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-11-05 15:44:05
Zarządzenie Nr 85/2007 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-10-31 08:43:30
Zarządzenie Nr 87/2007 w sprawie powołania komisji do kontroli realizacji wykonania inwestycji przez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz właścicieli indywidualnych w ramach przyznanych dotacji przez gminę w roku 2007 na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2007-10-31 08:13:12
Zarządzenie Nr 86/2007 w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2007 roku dniem wolnym od pracy 2007-10-30 13:00:36
Zarządzenie Nr 84/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-10-22 13:35:52
Zarządzenie Nr 83/2007 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 m. Lipiany , przy ul. Sikorskiego 2007-10-16 09:50:54
Zarządzenie Nr 82/2007 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-10-16 09:47:54
Zarządzenie Nr 81/2007 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego 2007-10-16 09:46:22
Zarządzenie Nr 79/2007 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu wydatków na wydatków na wykorzystanie telefonów komórkowych 2007-10-16 09:43:53
Zarządzenie Nr 80/2007 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-10-10 14:09:25
Zarządzenie Nr 78/2007 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2007-10-10 11:52:07
Zarządzenie Nr 77/2007 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 177/6 położonej w obrębie 2 miasta Lipiany 2007-10-08 12:49:32
Zarządzenie Nr 76/2007 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 102/5 położonej w obrębie 3 miasta Lipiany 2007-10-08 12:41:02
Zarządzenie Nr 75/2007 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-10-08 12:36:20
Zarządzenie Nr 74/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-10-08 12:05:38
Zarządzenie Nr 73/2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr X/78/2007 z dnia 27 września 2007 r. 2007-10-08 11:56:36
Zarządzenie Nr 72/2007 w sprawie wydzierżawienia działki ozaczonej numerem 230 położonej w obrębie Józefin gmina Lipiany 2007-09-27 15:10:01
Zarządzenie Nr 71/2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007-09-26 13:43:59
Zarządzenie Nr 70/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej 2007-09-25 14:43:16
Zarządzenie Nr 69/2007 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2007-09-25 14:40:32
Zarządzenie Nr 68/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-09-25 14:19:32
Zarządzenie Nr 67/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-09-25 14:14:17
Zarządzenie Nr 66/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-09-05 09:32:03
Zarządzenie Nr 65/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-09-05 09:27:49
Zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 162 położonej w obrębie Osetna gmina Lipiany 2007-09-04 11:48:41
Zarządzenie Nr 31/2007 w sprawie przyjęcia "Polityki bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Lipianach" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" 2007-09-04 11:14:17
Zarządzenie Nr 59/2007 w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipianach zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 2007-08-30 12:12:07
Zarządzenie Nr 63/2007 w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz ustalenia zasad pracy Komisji 2007-08-23 12:37:02
Zarządzenie Nr 62/2007 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-08-23 12:28:57
Zarządzenie Nr 61/2007 w sprawie ogłaszania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 2007-08-22 12:45:30
Zarządzenie Nr 60/2007 w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonwczego 2007-08-17 11:33:45
Zarządzenie Nr 58/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-08-14 07:48:34
Zarządzenie Nr 57/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-08-14 07:45:51
Zarządzenie Nr 56/2007 w sprawie regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych 2007-08-03 14:36:33
Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-07-18 12:15:56
Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-07-16 13:21:35
Zarządzenie Nr 51/2007 w sprawie zatwierdzenia bilansów jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2006 2007-07-16 11:04:02
Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie powołania administratora systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych 2007-06-29 15:12:13
Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-06-29 15:02:20
Zarządzenie Nr 50/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonwaczego 2007-06-29 14:50:07
Zarządzenie Nr 49/2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr IX/62/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. 2007-06-29 14:45:35
Zarządzenie Nr 48/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-06-29 14:41:50
Zarządzenie Nr 47/2007 w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji 2007-06-29 14:36:25
Zarządzenie nr 46/2007 w sprawie wysokości kosztów upomnienia w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lipiany 2007-06-29 14:31:30
Zarządzenie Nr 44/2007 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-06-19 15:14:18
Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej 2007-06-19 15:11:19
Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 2007-06-19 15:07:50
Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach do prowadzenia postępowań w sprawach zaliczek alimentacyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2007-06-19 15:05:07
Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach 2007-06-19 15:02:31
Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej 2007-06-19 14:58:52
Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 2007-06-19 14:56:13
Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach do prowadzenia postępowań w sprawie zaliczek alimentacyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2007-06-19 14:53:59
Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinych i wydawania decyzji w tych sprawach 2007-06-19 14:51:03
Zarządzenie Nr 35/2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej 2007-06-19 14:47:02
Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie określenia stanowisk z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych 2007-06-18 12:20:13
Zarządzenie Nr 33/2007 w sprawie ustalenia zaliczki stałej 2007-06-13 09:09:56
Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-06-12 13:36:11
Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 2007-06-12 13:33:17
Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów w godzinach od 16.00 do 21.00 2007-05-28 10:28:09
Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 2007-05-28 10:24:02
Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie ustalenia stawki za dzierżawę pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie miasta i gimny Lipiany 2007-05-28 10:11:36
Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-05-15 14:41:21
Zarządzenie Nr 25/2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr VIII/53/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. 2007-05-15 14:37:00
Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu na najem pomieszczeń gospodarczych, stanowiących własność Gminy Lipiany 2007-05-10 12:08:22
Zarządzenie Nr 11/2007 w sprawie przekazania darowizny 2007-05-09 12:41:23
Zarządzenie Nr 24/2007 w sprawie upoważnienia do zastępowania Burmistrza Lipian podczas nieobecności w dniach od 30 kwietnia do 07 maja 2007 r. 2007-04-26 09:29:35
Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach do reprezentowania przed Sądami 2007-04-26 09:23:32
Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie powołania komisji dla rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli indywidualnych na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków 2007-04-24 14:46:20
Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych 2007-04-24 12:00:04
Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 oraz ustalenia układu wykonawczego 2007-04-12 10:26:27
Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Lipian na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2007-04-10 14:05:55
Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-04-06 10:41:34
Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2007-04-06 10:39:01
Zarządzenie Nr 15/2007 w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2007-04-02 10:09:31
Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej 2007-03-16 11:55:46
Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2007-03-16 11:55:24
Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie : Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2007-03-06 13:37:21
Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2007-02-19 13:14:01
Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2007-02-19 09:28:57
Zarządzenie Nr 9/2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr V/25/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. 2007-02-16 11:34:07
Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw narkomanii 2007-02-16 11:33:48
Zarządzenie Nr 7/2007 w sprawie powołania Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-02-16 11:33:27
Zarządzenie Nr 5/2007 w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym 2007-02-09 14:22:40
Zarządzenie Nr 4/2007 w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania oraz ustalenia regulaminu pracy tego zespołu 2007-02-09 14:22:18
Zarządzenie Nr 3/2007 w sprawie ustalenia zaliczki stałej na rok 2007 2007-02-09 14:21:58
Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości rolnych 2007-02-09 14:21:40
Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2007-02-09 14:21:22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
09 lut 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
09 lut 2007, godz. 14:21

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
09 lut 2007, godz. 14:21