Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2010 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 136/2010 sprawie polityki rachunkowości oraz planu kont dla urzędu miejskiego 2012-07-05 12:22:13
Zarządzenie Nr 135/2010 w sprawie Regulaminiu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2011-02-03 08:36:21
Zarządzenie Nr 134/2010 w sprawie polityki rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy Lipiany 2011-02-03 08:36:05
Zarządzenie Nr 133/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2011-02-03 08:29:05
Zarządzenie nr 132/2010 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2011-01-04 13:25:24
Zarządzenie nr 131/2010 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2011-01-04 13:22:20
Zarządzenie Nr 130/2010 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2011-01-04 13:22:07
Zarządzenie Nr 129/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2011-01-04 13:21:25
Zarządzenie Nr 128/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2011-01-04 13:19:26
Zarządzenie Nr 127/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2011-01-04 13:17:23
Zarządzenie Nr 126/2010 w sprawie zmian planów finansowych jednostek wynikających z uchwały Rady Miejskiej Nr III/6/2010 z 28 grudnia 2010 2011-01-04 13:16:04
Zarządzenie Nr 125/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2011-01-04 13:14:00
Zarządzenie Nr 124/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2011-01-04 13:12:05
Zarządzenie Nr 123/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2011-01-04 13:10:04
Zarządzenie Nr 122/2010 w sprawie udzielenia upoważnienia 2011-01-04 13:08:45
Zarządzenie Nr 121/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2011-01-04 13:00:43
Zarządzenie Nr 120/2010 zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2011-01-04 12:59:07
Zarządzenie Nr 119/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2011-01-04 12:58:48
Zarządzenie nr 118/2010 w sprawie dokonania darowizny 2011-01-04 12:57:21
Zarządzenie Nr 117/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego mieszczącego się w obiekcie Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Lipianach oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za ww. lokal użytkowy. 2011-01-04 12:45:49
Zarządzenie Nr 116/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2011-01-04 12:43:49
Zarządzenie Nr 115/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2011-01-04 12:42:12
Zarządzenie Nr 114/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2011-01-04 12:40:23
Zarządzenie Nr 113/2010 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2011-01-04 12:38:01
Zarządzenie Nr 112/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego 2010-12-06 13:07:56
Zarządzenie nr 111/2010 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Lipiany 2010-12-06 13:06:54
Zarządzenie nr 110/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-12-06 13:06:35
Zarządzenie nr 109/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-12-06 13:05:26
Zarządzenie nr 108/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-12-06 13:05:14
Zarządzenie Nr 107/2010 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 306 położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2010-12-01 09:50:43
Zarządzenie nr 106/2010 w sprawie dnia wolnego od pracy 2010-12-01 09:14:13
Zarządzenie Nr 105/2010 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 253/6 położonej w obębie Jedlice gm. Lipiany 2010-12-01 09:13:08
Zarządzenie Nr 104/2010 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 306 położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2010-12-01 09:02:04
Zarządzenie nr 103/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-12-01 08:58:06
Zarządzenie Nr 102/2010 w sprawie zmian planów finansowych jednostek wynikających ze zmiany budżetu gminy na 2010r. 2010-12-01 08:57:52
Zarządzenie Nr 101/2010 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 2010-11-23 07:22:10
Zarządzenie Nr 100/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2010 Burmistrza Lipian z dnia 12 sierpnia 2010r., w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2010-11-23 07:16:13
Zarządzenie Nr 99/2010 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2010-11-09 10:03:47
Zarządzenie Nr 98/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-11-09 10:02:26
Zarządzenie Nr 97/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-11-09 10:02:09
Zarządzenie nr 96/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2010-11-09 10:01:55
Zarządzenie Nr 95/2010 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2010-11-09 09:52:26
Zarządzenie Nr 94/2010 w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2010-11-09 09:52:14
Zarządzenie Nr 93/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2010-11-09 09:51:37
Zarządzenie Nr 92/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-11-09 09:48:18
Zarządzenie Nr 91/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-11-09 09:48:01
Zarządzenie Nr 90/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2010-10-21 07:47:25
Zarządzenie Nr 89/2010 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2010-10-15 12:53:43
Zarządzenie nr 88/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-10-15 12:52:19
Zarządzenie Nr 87/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za 2010r. 2010-10-15 12:52:02
Zarządzenie Nr 86/2010 w sprawie zmian planów finansowych jednostek wynikających ze zmiany budżetu gminy na 2010r. 2010-10-15 12:51:44
Zarządzenie Nr 85/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-10-05 08:22:02
Zarządzenie Nr 84/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-10-05 08:18:43
Zarządzenie Nr 83/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-10-05 08:17:28
Zarządzenie Nr 82/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu bankowego dla gminy Lipiany w wysokości 1.184.000 zł na okres 2010-2019 rok" 2010-10-05 08:15:55
Zarządzenie Nr 81/2010 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2010-10-05 08:02:31
Zarządzenie Nr 80/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-10-05 08:01:06
Zarządzenie Nr 79/2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2010-10-05 07:53:56
Zarządzenie Nr 78/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2010-09-01 14:28:43
Zarządzenie Nr 77/2010 w sprawie: wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej oraz procedur zarządzania ryzykiem 2010-09-01 14:26:12
Zarządzenie Nr 76/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-09-01 14:25:55
Zarządzenie nr 75/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-09-01 14:25:39
Zarządzenie Nr 74/2010 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2010-08-27 11:58:29
Zarządzenie Nr 73/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2010-08-19 09:58:31
Zarządzenie nr 72/2010 w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2010-08-19 09:57:18
Zarządzenie nr 71/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-08-19 09:56:59
Zarządzenie Nr 70/2010 w sprawie zmian godzin pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2010-08-03 12:25:26
Zarzadzenie Nr 69/2010 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 1/1 położonej w obrębie Żarnowo gmina Lipiany 2010-08-03 12:25:11
Zarządzenie Nr 68/2010 w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz ustalenia zasad pracy Komisji 2010-07-29 06:49:40
Zarządzenie Nr 67/2010 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 230 położonej w obrębie Józefin gmina Lipiany 2010-07-29 06:44:14
Zarządzenie Nr 66/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-07-29 06:42:20
Zarządzenie Nr 65/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-07-29 06:41:51
Zarządzenie Nr 64/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2010-07-13 13:33:09
Zarządzenie Nr 63/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2010-07-13 13:31:55
Zarządzenie Nr 62/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-07-08 08:41:45
Zarządzenie nr 61/2010 w sprawie zmian planów finansowych jednostek wynikających ze zmiany budżetu gminy na 2010r. 2010-07-08 08:37:32
Zarządzenie nr 60/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-07-08 08:36:03
Zarządzenie Nr 59/2010 w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów od 15 maja do 15 września w godzinach od 8.00 do 22.00 2010-07-08 08:31:03
Zarządzenie Nr 58/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-07-08 08:30:44
Zarządzenie Nr 57/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-07-08 08:28:59
Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2007 r. Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2007r. dotyczącego powołania administratora bezpieczeństwa informacji i zastępcy administratora bezpieczenstwa informacji 2010-07-01 13:52:04
Zarządzenie Nr 55/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipiany 2010-07-01 13:49:09
Zarządzenie Nr 54/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-07-01 13:47:08
Zarządzenie Nr 53/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2010-06-22 13:07:30
Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-06-22 13:06:18
Zarządzenie Nr 51/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-06-22 13:06:08
Zarządzenie Nr 50/2010 zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2010-06-22 13:05:54
Zarządzenie Nr 49/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-06-22 13:05:43
Zarządzenie Nr 48/2010 w sprawie powołania gminnego biura spisowego w gminie Lipiany 2010-06-02 15:18:41
Zarządzenie Nr 47/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipiany 2010-06-02 11:41:34
Zarządzenie Nr 46/2010 w sprawie zmian planów finansowych jednostek wynikających ze zmiany budżetu gminy na 2010r. 2010-06-02 11:15:02
Zarządzenie Nr 45/2010 w sprawie zmian planów finansowych jednostek na rok 2010 2010-06-02 11:14:49
Zarządzenie Nr 44/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-06-02 11:14:34
Zarządzenie Nr 43/2010 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2010-06-01 14:02:58
Zarządzenie nr 42/2010 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2010-06-01 14:01:39
Zarządzenie Nr 41/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-06-01 13:36:15
Zarządzenie Nr 40/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-05-18 10:03:10
Zarządzenie Nr 39/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2010-05-18 10:01:54
Zarządzenie Nr 38/2010 w sprawie zmina planów finansowych jednostek wynkających ze zmiany budżetu gminy na 2010r. 2010-05-18 10:00:25
Zarządzenie Nr 37/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2010-05-07 11:04:02
Zarządzenie Nr 36/2010 w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Lipiany 2010-05-07 11:02:43
Zarządzenie Nr 35/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-05-07 11:02:33
Zarządzenie Nr 34/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-05-07 11:02:24
Zarządzenie Nr 33/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2009r. 2010-05-07 11:02:14
Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2010-05-07 11:02:05
Zarządzenie Nr 31/2010 w sprawie rozłożenia na raty nalezności cywilnoprawnych 2010-05-07 11:01:56
Zarządzenie Nr 30/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2010-04-08 10:13:02
Zarządzenie nr 29/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i zaopiniowania wniosków w II Konkursie na realizację w 2010 roku zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany 2010-04-08 10:09:45
Zarządzenie Nr 28/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-04-08 10:09:14
Zarządzenie nr 27/2010 w sprawie zmian planów finansowych jednostek wynikających ze zmiany budżetu gminy na 2010r. 2010-04-08 10:07:32
Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-04-08 10:04:55
Zarządzenie Nr 25/2010 w sprawie powołania komisji stypendilanej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych charakterze socjalnym 2010-04-08 10:00:37
Zarządzenie Nr 24/2010 w sprawie dnia wolnego od pracy 2010-04-08 09:57:56
Zarządzenie Nr 23/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2010-03-18 12:45:43
Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 2010-03-18 12:44:56
Zarządzenie nr 21/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2010-03-18 12:44:47
Zarządzenie Nr 20/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjajnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2010-03-18 12:44:37
Zarządzenie Nr 19/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i zaopiniowania wniosków na realizację w 2010 roku zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany 2010-03-03 10:18:32
Zarządzenie nr 18/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2010-03-03 10:10:56
Zarządzenie nr 17/2010 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2010 roku w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego 2010-02-22 10:41:28
Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie ustalenia stawki opłaty lokalizacyjej oraz opłat rocznych za udostępnienie gruntu 2010-02-22 10:38:30
Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 160 położonej w obrębie Osetna gmina Lipiany 2010-02-22 10:37:40
Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracownika 2010-02-18 09:04:40
Zarządzenie nr 13/2010 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2010 2010-02-18 09:02:51
Zarządzenie Nr 12/2010 w sprawie ustalenia zaliczki stałej na 2010 r. 2010-02-18 09:02:40
Zarządzenie nr 11/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2010-02-08 09:53:13
Zarządzenie nr 10/2010 w sprawie planu finansowego urzędu miejskiego na rok 2010 2010-02-08 09:51:52
Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipiany na realizację zadań własnych gminy w 2010r. 2010-01-29 13:41:35
Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2010-01-26 12:48:35
Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego 2010-01-26 10:24:36
Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie powołania komisji do podjęcia decyzji o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI"- pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" 2010-01-26 10:22:37
Zarządzenie nr 5/2010 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany 2010-01-26 10:18:24
Zarządzenie nr 4/2010 w sprawie wynajęcia tylnej strony szyldu "Targowisko Miejske" usytuowanego na działce oznaczonej numerem 226/2 położonej w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Kościuszki 2010-01-26 10:18:14
Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 2010-01-19 09:40:57
Zarządzenie Nr 2/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości rolnych 2010-01-19 09:39:42
Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2010-01-19 09:37:07

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
08 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
08 sty 2010, godz. 09:15

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
08 sty 2010, godz. 09:15