Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2011 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 150/2011 w sprawie rozliczenia dotacji przedmiotowych 2012-01-18 11:53:01
Zarządzenie Nr 149/2011 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2012-01-18 11:52:50
Zarządzenie Nr 148/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2012-01-18 10:31:00
Zarządzenie Nr 147/2011 w sprawie planów finansowych jednostek wynikającego ze uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XII/104/2011 z 29 grudnia 2011r. 2012-01-18 10:29:12
Zarządzenie nr 146/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2012-01-18 10:24:28
Zarządzenie Nr 145/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2012-01-18 09:50:32
Zarządzenie Nr 144/2011 w sprawie: powołania komisji do zniszczenia dokumentów niejawnych, które utraciły praktyczne znaczenie i nie podlegają trwałemu przechowywaniu. 2012-01-18 09:49:23
Zarządzenie Nr 143/2011 w sprawie powołania komisji do przyjęcia cmentarza komunalnego w Lipianach od dotychczasowego zarządcy "Usługi Komunalne i Handel Detaliczny - Grażyna Biernacka" 2012-01-18 09:46:50
Zarządzenie Nr 142/2011 w sprawie zakładowych norm zużycia paliwa 2012-01-18 09:45:24
Zarządzenie Nr 141/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-12-22 11:02:40
Zarządzenie Nr 140/2011 w sprawie udzielenia upoważnienia 2011-12-22 11:01:07
Zarządzenie Nr 139/2011 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 2011-12-22 11:00:56
Zarządzenie Nr 138/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-12-22 11:00:46
Zarządzenie Nr 137/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-12-19 13:34:51
Zarządzenie Nr 136/2011 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2011-12-19 13:34:41
Zarządzenie Nr 135/2011 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2011-12-19 13:34:31
Zarządzenie Nr 134/2011 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2011-12-19 13:34:21
Zarządzenie Nr 133/2011 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2011-12-19 13:34:12
Zarządzenie Nr 132/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2011-12-19 13:34:02
Zarządzenie Nr 131/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-12-19 13:33:51
Zarządzenie Nr 130/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów dydaktycznych 2011-12-19 13:14:11
Zarządzenie Nr 129/2011 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2011-12-19 13:14:01
Zarządzenie Nr 128/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim 2011-12-12 13:16:19
Zarządzenie Nr 127/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-12-12 13:16:03
Zarządzenie Nr 126/2011 w sprawie zmian do Zarządzenia nr 33/2011 Burmistrza Lipian z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2011-12-12 13:15:52
Zarządzenie Nr 125/2011 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2012 r. 2011-12-07 13:57:11
Zarządzenie Nr 124/2011 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2011-12-07 13:41:23
Zarządzenie Nr 123/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 2011-12-07 13:41:06
Zarządzenie nr 122/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-12-06 08:40:41
Zarządzenie Nr 121/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 6.000 euro i poniżej 14.000 euro na "Utrzumanie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Lipiany" 2011-12-06 08:40:29
Zarządzenie Nr 120/2011 w sprawie dokonania darowizny 2011-12-06 08:40:20
Zarządzenie Nr 119/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-12-06 08:40:06
Zarządzenie Nr 118/2011 w sprawie: planów finansowych jednostek wynikającego ze uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XI/86/2011 z 29 listopada 2011 r. 2011-12-06 08:39:55
Zarządzenie Nr 117/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-12-06 08:39:42
Zarządzenie Nr 116/2011 w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2011-12-05 13:31:58
Zarzadzenie Nr 115/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-12-05 13:07:24
Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lipiany w sezonie 2011/2012" 2011-12-05 13:06:28
Zarządzenie Nr 113/2011 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2011-12-05 13:05:37
Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-12-05 13:04:24
Zarządzenie Nr 111/2011 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2012-03-09 14:29:45
Zarządzenie Nr 110/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-12-05 13:02:48
Zarządzenie Nr 109/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mironów wraz z przepompownią i przyłączami, z odprowadzeniem do przepompowni ścieków w miejscowości Przywodzie, gm. Lipiany" 2011-11-14 13:17:13
Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie: powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz ustalenia zasad pracy Komisji. 2011-11-08 13:34:59
Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2011-11-08 13:34:19
Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-11-08 13:34:08
Zarzadzenie Nr 105/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-11-08 13:33:49
Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2011-11-08 13:33:39
Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2011-11-08 13:33:28
Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2011-11-08 13:33:18
Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2012". 2011-11-02 12:14:46
Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie: planu finansowego funduszy sołeckich wynikającego ze uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr X/77/2011 z 25 października 2011 r. 2011-11-02 12:09:44
Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-11-02 12:09:31
Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-11-02 12:09:24
Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowych 2011-11-02 12:09:17
Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Lipiany 2011-11-02 12:09:10
Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 13/1 położonej w obrębie Będzin gm. Lipiany 2011-11-02 12:09:02
Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy działki nr 36/6 obręb Dębiec gm. Lipiany 2011-11-02 12:08:54
Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 25/2 położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2011-11-02 12:08:46
Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2011-11-02 12:08:31
Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Lipian z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie pobierania opłat za ksero i fax oraz w sprawie pobierania opłat za usługi świadczone w ramach funkcjonowania hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach 2011-10-07 12:04:58
Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie: zamiany zarządzenia nr 79/2011 Burmistrza Lipian z dnia 9.09.2011 dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lipiany do przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2011-10-07 12:04:48
Zarządzenie Nr 89/2011 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2011-10-07 12:01:16
Zarządzenie Nr 88/2011 w sprawie: odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Lipianach do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2011-10-04 14:31:11
Zarządzenie Nr 87/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-10-04 11:54:00
Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie zmian planów finansowych jednostek wynikających ze zmiany budżetu gminy na rok 2011 2011-10-04 11:52:40
Zarzadzenie Nr 85/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-10-04 11:52:29
Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-10-04 11:52:20
Zarządzenie Nr 83/2011 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lipianach do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania 2011-10-04 11:52:08
Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Lipianach 2011-09-27 09:40:15
Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych 2011-09-27 09:40:05
Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2011-09-27 09:39:55
Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lipiany do przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2011-09-20 14:52:28
Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-09-20 14:50:48
Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2011-09-20 14:50:40
Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-09-20 14:50:33
Zarządzenie Nr 75/2011 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 92 położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2011-09-20 14:50:26
Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie powołania komisji ds.przyznawania stypendiów z budżetu gminy Lipiany 2011-09-20 14:50:19
Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2011-09-20 14:50:10
Zarządzenie Nr 72/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu bankowego dla gminy Lipiany w wysokości 2.080.000 zł na okres 2011-2021 rok" 2011-09-20 14:50:02
Zarządzenie 71/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-08-24 09:42:33
Zarządzenie 70/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-08-24 09:42:13
Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie ustalenia wydzielonego obszaru do celów prowadzenia małej gastronomii 2011-08-17 07:08:40
Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2011/2012". 2011-08-09 14:14:27
Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2011-08-09 13:55:47
Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach 2011-08-01 08:50:48
Zarządzenie nr 65/2011 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2011-08-01 08:45:41
Zarządzenie nr 64/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-08-01 08:45:26
Zarządzenie nr 63/2011 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 128 położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2011-08-01 08:45:13
Zarządzenie nr 62/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 2011-08-01 08:45:00
Zarządzenie rn 61/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-07-05 13:37:11
Zarządzenie nr 60/2011 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 349 położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2011-07-05 13:34:27
Zarządzenie nr 59/2011 w sprawie zmian planów finansowych jednostek wynikających ze zmiany budżetu gminy na 2011r. 2011-07-05 13:34:10
Zarządzenie nr 58/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-07-05 13:33:55
Zarządzenie nr 57/2011 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2011-07-05 13:33:32
Zarządzenie 56/2011 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 215/5 położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2011-07-05 13:30:09
Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III gimnazjum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2011/2012 2011-06-16 10:09:10
Zarządzenie nr 54/2011 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia dotacji z budżetu gminy Lipiany dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków 2011-06-16 10:03:45
Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-06-16 10:01:40
Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawe polityki rachunkowości 2011-06-16 10:01:37
Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu 2011-07-05 13:28:47
Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-06-16 09:55:50
Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2011-06-01 12:40:07
Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 106/4 położonej w obrębie 3 m. Lipiany 2011-06-01 12:37:23
Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 135/1 położonej w obrębie 3 m. Lipiany 2011-06-01 12:37:06
Zarządzenie nr 46/2011 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2011-05-16 11:34:38
Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów i trawników od 1 maja do 15 wrze,śnia w godzinach od 8.00 do 22.00 2011-05-16 11:17:49
Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2010 2011-05-16 11:15:24
Zarządzenie nr 43/2011 w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2011-04-29 12:20:56
Zarządzenie nr 42/2011 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2011-04-29 12:19:19
Zarządzenie nr 41/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-04-29 12:19:02
Zarządzenie nr 40/2011 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2011-04-29 12:18:51
Zarządzenie nr 39/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 2011-04-29 12:18:39
Zarządzenie nr 38/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2011-04-29 12:18:29
Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 182/4 położonej w obrębie 1 m. Lipiany 2011-04-29 12:18:18
Zarządzenie nr 36/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-04-29 12:18:05
Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Lipiany na prace remontowe oraz konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz rozpatrywania wniosków udzielenie pożyczki z budżetu gminy Lipiany na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2011-04-13 12:16:37
Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 6/7 położonej w obrębie 3 m. Lipiany 2011-04-12 10:16:16
Zarządzenie nr 33/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2011-04-12 10:14:16
Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie zmian planów finansowych jednostek wynikających ze zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-04-12 10:13:01
Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-04-12 10:10:20
Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-04-12 10:05:16
Zarządzenie nr 29/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-04-12 10:03:36
Zarządzenie nr 28/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2009 Burmistrza Lipian z dnia 3 kwietnia 2009r. , w sprawie opłaty za korzystanie - wynajem domku letniskowego na Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Chłop w miejscowości Osetna. 2011-04-12 10:03:21
Zarządzenie nr 27/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Batowie, w tym poprzez budowę boiska sportowego do piłki nożnej oraz dostawę i montaż urządzeń placu zabaw" 2011-04-12 10:03:08
Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Lipian Nr 25/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 2011-03-28 11:44:14
Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 14 000 euro 2011-03-28 11:41:15
Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2011-03-17 14:55:24
Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Katarzyny Kacperskiej 2011-03-17 14:54:28
Zarządzenie nr 22/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-03-17 14:44:35
Zarządzenie nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 2011-03-17 14:44:21
Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2011-03-17 07:17:05
Zarządenie nr 19/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipiany 2011-03-17 07:15:00
Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie ustalenia stawki na najem pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie miasta i gminy Lipiany 2011-03-17 07:14:40
Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 2011-03-17 07:14:25
Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów instytucji kultury w Gminie Lipiany 2011-03-04 07:21:34
Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie Ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały dot. wpisu do wykazu kąpielisk wydzielonego obszaru wód powierzchniowych w Gminie Lipiany i umieszczenia w nim "Kąpieliska Strzeżonego na Plaży Miejskiej przy ul. Lipowej w Lipianach oraz Kąpieliska Niestrzeżonego nad Jeziorem Chłop w m. Osetna". 2011-02-24 14:21:25
Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie ustalenia zaliczki stałej na 2011r. 2011-02-24 14:16:35
Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2011 2011-02-24 14:16:10
Zarządzenie nr 11/2011 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2011-02-24 14:15:56
Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i zaopiniowania wniosków na realizację w 2011 roku zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany 2011-02-16 11:34:12
Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie planu finansowego urzędu miejskiego na rok 2011 2011-02-16 11:25:12
Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2011-02-16 11:25:02
Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2011-02-16 11:24:50
Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie ustalenia okresu umowy dzierżawy lokalu użytkowego na Hali Sportowo- Rekreacyjnej 2011-02-16 11:24:37
Zarządzenie nr 5/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 2011-02-16 11:24:23
Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości rolnych 2011-02-16 11:24:11
Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2011-02-16 11:23:57
Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipiany na realizację zadań własnych gminy w 2011 roku. 2011-02-01 15:02:12
Zarządzenie nr 1/2011 w sprawie pobiernia opłat za ksero i fax oraz w sprawie pobierania opłat za uslugi świadczone w ramach funkcjonowania hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach 2011-02-01 14:38:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
01 lut 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
01 lut 2011, godz. 14:38

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
01 lut 2011, godz. 14:38