Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2012 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 164/2012 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 2017-07-06 12:36:07
Zarządzenie Nr 163/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2013-01-02 09:04:21
Zarządzenie Nr 162/2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2013-04-03 08:15:44
Zarządzenie Nr 161/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim 2013-01-02 09:03:28
Zarządzenie Nr 160/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2013-01-02 09:02:59
Zarządzenie Nr 159/2012 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-01-02 09:02:33
Zarzadzenie Nr 158/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2013-01-02 09:02:09
Zarządzenie Nr 157/2012 w sprawie planów finansowych jednostek wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXI/175/2012 z 19 grudnia 2012r. 2013-01-02 09:01:44
Zarządzenie Nr 156/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2013-01-02 09:01:20
Zarządzenie Nr 155/2012 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 1/1 położonej w obrębie Żarnowo gm. Lipiany 2013-01-02 09:00:57
Zarządzenie Nr 154/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 2012-12-21 09:58:36
Zarządzenie Nr 153/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-12-21 09:58:12
Zarządzenie Nr 152/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-12-21 09:57:48
Zarządzenie Nr 151/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-12-21 09:57:23
Zarządzenie Nr 150/2012 w sprawie dokonania darowizny 2012-12-12 12:01:27
Zarządzenie Nr 149/2012 w sprawie dokonania darowizny 2012-12-12 12:00:35
Zarządzenie Nr 148/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2013r. 2012-12-05 13:01:13
Zarządzenie Nr 147/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-12-05 12:39:20
Zarządzenie Nr 146/2012 w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2012 2012-12-05 12:38:56
Zarządzenie Nr 145/2012 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2012-12-05 12:37:57
Zarządzenie Nr 144/2012 w sprawie ustalenia stawki na najem pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie miasta i gminy Lipiany 2012-12-05 12:37:32
Zarządzenie Nr 143/2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipiany 2012-12-05 12:37:04
Zarządzenie Nr 142/2012 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 2012-12-05 12:36:31
Zarządzenie Nr 141/2012 w spawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-11-30 10:04:58
Zarządzenie Nr 140/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-11-30 10:04:31
Zarządzenie Nr 139/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2012-11-30 10:04:05
Zarządzenie Nr 138/2012 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2012-11-30 09:54:52
Zarządzenie Nr 137/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania na : \"Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 w tym : usuwanie - łagodzenie śliskości i odśnieżanie\" 2012-11-14 07:29:04
Zarządzenie Nr 136/2012 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 226/2 położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2012-11-13 12:12:17
Zarządzenie Nr 135/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 276/1 obręb 2 m. Lipiany w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym 2012-11-13 12:11:31
Zarządzenie Nr 134/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-11-13 12:09:22
Zarządzenie Nr 133/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-11-13 12:08:31
Zarządzenie Nr 132/2012 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach do prowadzenia postępowania w sprawach funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2012-11-13 12:07:27
Zarządzenie Nr 131/2012 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach 2012-11-13 12:06:36
Zarządzenie Nr 130/2012 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 2012-11-13 12:05:46
Zarządzenie nr 129/2012 w sprawie upoważniania pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej 2012-11-13 12:04:59
Zarządzenie Nr 128/2012 w sprawie: planów finansowych jednostek wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XIX/163/2012 z 30 października 2012 r. 2012-11-13 12:04:13
Zarządzenie Nr 127/2012 w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2012-11-13 12:03:25
Zarządzenie Nr 126/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim 2012-11-13 12:02:40
Zarządzenie Nr 125/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Lipiany 2012-11-13 12:01:32
Zarządzenie Nr 124/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-11-13 12:00:25
Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-11-13 11:59:39
Zarządzenie Nr 122/2012 w sprawie opłat za korzystanie z sali konferencyjnej Urzędzie Miejskim w Lipianach 2012-11-13 11:58:30
Zarządzenie Nr 121/2012 w sprawie nieodpłatnego przekazania odbiornika telewizynego 2012-11-13 11:57:45
Zarządzenie Nr 120/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi i rokowania 2012-10-31 10:22:55
Zarządzenie 119/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-10-31 10:21:19
Zarządzenie Nr 118/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-10-31 10:20:46
Zarządzenie Nr 117/2012 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2012-10-17 13:39:54
Zarządzenie Nr 116/2012 w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu 2012-10-10 14:46:53
Zarządzenie Nr 115/2012 w sprawie przekazania zakończonej inwestycji 2012-10-10 14:46:31
Zarządzenie Nr 114/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-10-10 14:46:11
Zarządzenie Nr 113/2012 w sprawie: planów finansowych jednostek wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XVIII/154/2012 z 26 września 2012 r. 2012-10-10 14:45:51
Zarządzenie Nr 112/2012 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 36 położonej w obrębie 2 m.Lipiany 2012-10-10 14:45:33
Zarządzenie Nr 111/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego mieszczący się w obiekcie Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Lipianach oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za ww. lokal użytkowy 2012-10-10 14:45:13
Zarządzenie Nr 110/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2012-10-10 14:44:54
Zarządzenie Nr 109/2012 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych 2012-09-27 12:01:41
Zarządzenie Nr 108/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż działki nr 86 obręb 2 m. Lipiany 2012-09-25 10:22:56
Zarządzenie Nr 107/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-09-19 12:34:42
Zarządzenie Nr 106/2012 w sprawie zmian budżetu gmny na rok 2012 2012-09-19 12:34:22
Zarządzenie Nr 105/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2012-09-19 12:34:02
Zarządzenie Nr 104/2012 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numere 226/2 2 m. Lipiany 2012-09-19 12:33:41
Zarządzenie Nr 103/2012 w sprawie przygotowania i uczestnictwa sił i środków Gminy Lipiany, jednostek organizacyjnych gminy, gminnych służb i straży w regionlanym ćwieczeniu obronnym prowadzonym wspólnie z sojuszniczym ćwiczeniem operacyjnym z wojskami pk. ANAKONDA 12 2012-09-19 12:33:22
Zarządzenie Nr 102/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-09-19 12:33:03
Zarządzenie Nr 101/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-09-19 12:32:39
Zarządzenie Nr 100/2012 w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Lipianach 2012-09-19 12:32:19
Zarządzenie Nr 99/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego części działki nr 170/2 obręb 2 m. Lipiany 2012-09-19 12:31:55
Zarządzenie Nr 98/2012 w sprawie ustalenia w trzecim przetargu stawek czynszu z tytułu dzierżawy działki nr 20/2 obręb 3 m. Lipiany 2012-09-19 12:29:58
Zarządzenie Nr 97/2012 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 94/26 położonej w obrębie Dębiec gm. Lipiany 2012-09-19 12:29:36
Zarządzenie Nr 96/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego części działki nr 239 obręb 2 m. Lipiany 2012-09-19 12:29:16
Zarządzenie Nr 95/2012 w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2012-08-30 07:43:48
Zarządzenie Nr 94/2012 w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Lipian 2012-08-30 07:42:36
Zarządzenie Nr 93/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-08-27 14:58:20
Zarządzenie Nr 92/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-08-27 14:58:02
Zarządzenie Nr 91/2012 w sprawie pobierania opłat za ksero i fax oraz w sprawie pobierania opłat za usługi świadczone w ramach funkcjonowania hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach 2012-08-27 14:54:22
Zarządzenieni Nr 90/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2012-08-27 14:54:03
Zarządzenie Nr 89/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2012-08-27 14:53:19
Zarządzenie Nr 88/2012 w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany" i powołania Komisji Rekrutacyjnej 2012-08-27 14:52:39
Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2012 2012-08-27 14:52:17
Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2012/2013" 2012-08-27 14:51:48
Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2012 2012-08-27 14:51:29
Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-08-27 14:51:06
Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-08-27 14:49:59
Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przetargowej 2012-08-27 14:48:39
Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-27 14:48:20
Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przetargowej 2012-07-19 08:16:40
Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie ustalenia w drugim przetargu stawek czynszu z tytułu dzierżawy działki nr 20/2 obręb 3 m. Lipiany 2012-07-19 08:15:06
Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż działki nr 86 obręb 2 m. Lipiany 2012-07-19 08:13:18
Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Lipiany 2012-07-19 08:10:52
Zarządzenie Nr 76/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-07-19 08:08:41
Zarządzenie Nr 75/2012 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 2012-07-16 11:30:46
Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie ustalenia zwrotu kosztów filii MiGBP w Batowie 2012-07-16 11:27:55
Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2012-07-05 11:50:37
Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie: planów finansowych jednostek wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XVII/147/2012 z 27 czerwca 2012 r. 2012-07-05 11:49:26
Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-07-05 11:49:07
Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach do reprezentowania na zewnątrz 2012-06-28 13:37:14
Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-06-28 13:22:52
Zarządzeie Nr 68/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2012-06-28 13:22:37
Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie ustalenia ceny oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 298/3 obręb 2 m. Lipiany 2012-06-28 13:22:14
Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-06-28 13:21:40
Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem Lipiański Klub Motorowy "Partyzanci" umowy użyczenia nieruchomości położonych w obrębie Dębiec gm. Lipiany 2012-06-28 13:21:21
Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-06-28 13:21:08
Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-06-14 09:47:27
Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomści oznaczonej jako działka nr 30/0 obręb Józefin gm. Lipiany 2012-06-14 09:47:13
Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie: powołania komisji do spraw weryfikacji przydatności środków trwałych, sprzętu i wyposażenia będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Lipianach 2012-06-14 09:47:00
Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy działki nr 20/2 onręb 3 m. Lipiany 2012-06-14 09:46:47
Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie: planów finansowych jednostek wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XVI/134/2012 z 24 maja 2012 r. 2012-06-14 09:46:20
Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2012-06-14 09:45:53
Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2012-06-14 09:44:37
Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji 2012-06-14 09:44:10
Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie dokonania darowizny 2012-06-14 09:43:45
Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 2012-05-30 09:29:53
Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-05-30 09:24:13
Zarządzenie Nr 52/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-05-30 09:23:53
Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie polityki rachunkowości oraz planu kont dla urzędu miejskiego 2012-05-30 09:23:35
Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Lipian 2012-05-25 14:43:11
Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach 2012-05-24 14:05:06
Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przetargowej 2012-05-24 13:32:46
Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2012-05-24 08:33:40
Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-05-24 08:32:03
Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2012-05-22 13:20:08
Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę pomostu rekreacyjnego wraz z dojściem nad j. Wądół w Lipianach. 2012-05-22 13:11:56
Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-05-22 12:54:22
Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę pomostu rekreacyjnego wraz z dojściem nad j. Wądół w Lipianach. 2012-05-22 12:51:18
Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2012-05-10 08:29:30
Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie wyboru przedstawiciela załogi pracowniczej reprezentującego przed pracodawcą pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach oraz określenie jego kompetencji 2012-04-27 10:31:35
Zarzadzenie Nr 40/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2007 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2007r. dotyczącego powołania administratora bezpieczeństwa informacji i zastępcy administratora beżpieczeństwa informacji 2012-04-27 10:28:28
Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-04-27 10:28:05
Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-04-27 10:25:01
Zarzadzenie Nr 37/2012 w sprawie; zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2011 r. 2012-04-27 10:24:33
Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2012-04-19 11:17:45
Zarzadzenie Nr 35/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego części działki nr 274/2 obręb 2 m. Lipiany 2012-04-19 11:15:07
Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu praw pracy wobec Burmistrz Lipian 2012-04-04 13:39:31
Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-04-04 13:36:58
Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji do przeprowadzenia kontroli gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej 2012-04-04 13:36:24
ZarządzenieNr 30/2012 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 170/2 położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2012-04-03 11:07:26
Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawei wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2012-04-03 10:57:35
Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie dokonania darowizny 2012-04-03 10:52:57
Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie ustalenia stawki na najem pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie miasta i gminy Lipiany 2012-04-03 10:44:04
Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipiany 2012-04-03 10:33:28
Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 2012-04-03 10:30:03
Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2012-03-12 14:46:38
Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2012-03-12 10:26:42
Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży domku letniskowego w drodze przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej 2012-03-01 14:47:03
Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Lipianach 2012-03-01 14:44:23
Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie: planów finansowych jednostek wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XIII/112/2012 z 21 lutego 2012 r. 2012-03-01 14:43:54
Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-03-01 14:43:25
Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 33/2011 Burmistrza Lipian z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Gminego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2012-03-01 14:43:09
Zarządzenie 17/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2012-02-22 08:06:48
Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2012-02-22 08:06:33
Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2012-02-10 11:40:03
Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-02-10 11:39:54
Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-02-07 08:10:59
Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 2012-02-07 08:10:51
Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 m. Lipiany 2012-02-07 08:10:41
Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu 2012-02-07 08:10:33
Zarządzenie Nr 08/2012 w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przetargowej 2012-01-24 14:13:51
Zarządzenie Nr 07/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości rolnych 2012-01-24 14:13:43
Zarządzenie Nr 06/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2012-01-24 14:13:36
Zarządzenie Nr 05/2012 w sprawie ustalenia wysokości wadium 2012-01-18 11:57:46
Zarządzenie Nr 04/2012 w sprawie planu finansowego urzędu miejskiego na rok 2012 2012-01-18 11:57:40
Zarządzenie Nr 03/2012 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2012 2012-01-18 11:57:32
Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie: ustalenia zwrotu kosztów mediów ponoszonych podczas wynajmowania sal wiejskich na cele inne niż statutowe. 2012-01-16 13:38:45
Zarzadzenie Nr 01/2012 w sprawie ustalenia zaliczki stałej na 2012r. 2012-01-16 13:38:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
02 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
02 sty 2012, godz. 12:14

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
02 sty 2012, godz. 12:14