Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2013 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 152/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2014-05-22 08:08:05
Zarządzenie Nr 151/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2014-05-22 08:06:25
Zarządzenie Nr 150/2013 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2014-05-22 08:05:59
Zarządzenie nr 149/2013 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2014-05-22 08:05:32
Zarządzenie Nr 148/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim 2014-05-22 08:05:06
Zarządzenie Nr 147/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2014r. 2013-12-24 11:58:02
Zarządzenie Nr 146/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim 2013-12-24 11:54:34
Zarządzenie Nr 145/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-12-24 11:54:13
Zarządzenie Nr 144/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Lipianach dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXIX/236/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia \"Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2014\" 2013-12-11 14:09:17
Zarządzenie Nr 143/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-12-11 14:06:12
Zarządzenie Nr 142/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-12-11 14:05:50
Zarządzenie Nr 141/2013 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej przetarg 2013-12-11 14:05:29
Zarządzenie Nr 140/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 2013-12-11 14:05:08
Zarządzenie Nr 139/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówinia publicznego na "Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych stałych z terenów i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lipiany" 2013-12-11 14:04:45
Zarzadzenie Nr 138/2013 w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Lipian na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2013-12-11 14:04:25
Zarządzenie Nr 137/2013 w sprawie powłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipiany w sezonie 2013/2014" 2013-12-11 14:04:05
Zarzadzenie Nr 136/2013 w sprawie planów finansowych jednostek wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXIX/232/2013 z 28 listopada 2013 r. 2013-12-11 14:03:44
Zarządzenie Nr 135/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-12-11 14:03:25
Zarządzenie Nr 134/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-11-22 08:40:31
Zarządzenie Nr 133/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-11-22 08:40:10
Zarządzenie Nr 132/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-11-22 08:39:49
Zarządzenie Nr 131/2013 w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2013-11-22 08:39:28
Zarządzenie Nr 130/2013 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 102/5 obręb 3 m. Lipiany 2013-11-22 08:38:46
Zarządzenie Nr 129/2013 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 102/5 obręb 3 m. Lipiany 2013-11-22 08:38:25
Zarządzenie Nr 128/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-11-22 08:34:42
Zarządzenie Nr 127/2013 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipiany 2013-11-04 12:14:47
Zarządzenie Nr 126/2013 w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2013-11-04 12:12:46
Zarządzenie Nr 125/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-11-04 12:12:21
Zarządzenie Nr 124/2013 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej przetarg 2013-11-04 12:12:01
Zarządzenie Nr 123/2013 w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2014". 2013-10-17 11:33:26
Zarządzenie Nr 122/2013 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 102/5 obręb 3 m. Lipiany 2013-10-17 11:33:06
Zarządzenie Nr 121/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-10-17 11:32:46
Zarządzenie Nr 120/2013 w sprawie przekazania nieodpłatnego kserokopiarki 2013-10-17 11:32:27
Zarządzenie Nr 119/2013 w sprawie wydzierżawienia części oznaczonej numerem 102/5 obręb 3 m. Lipiany 2013-10-17 11:32:09
Zarządzenie Nr 118/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Lipiany 2013-10-11 13:19:04
Zarządzenie Nr 117/2013 w sprawie przepisania mowy dzierżawy 2013-10-11 13:18:46
Zarządzenie Nr 116/2013 w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetarg 2013-10-11 13:18:27
Zarządzenie Nr 115/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2013-10-11 11:19:53
Zarządzenie nr 114/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-10-11 11:19:34
Zarządzenie Nr 113/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-10-11 11:19:15
Zarządzenie Nr 112/2013 w sprawie planów finansowych jednostek wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXVII/219/2013 z 23 września 2013r. 2013-10-11 11:18:57
Zarządzenie Nr 111/2013 w sprawie : pobierania opłat za usługi świadczone w ramach funkcjonowania hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach oraz opłat za ksero i fax. 2013-10-11 11:18:40
Zarządzenie Nr 110/2013 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 33/2011 Burmistrza Lipian z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2013-10-11 11:18:17
Zarządzenie Nr 108/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-10-11 11:16:53
Zarządzenie Nr 107/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę części działki nr 107/2 obręb 2 m. Lipiany z przeznaczeniem na cele związane z turystyką i rekreacją 2013-09-18 09:53:03
Zarządzenie Nr 106/2013 w sprawie organizacji i działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz gminnego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach 2013-09-18 09:52:12
Zarzadzenie Nr 105/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-09-18 09:50:54
Zarządzenie Nr 104/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 92/1 obręb 2 m. Lipiany 2013-09-18 09:49:37
Zarządzenie Nr 103/2013 w sprawie powołnaia Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2013-09-18 09:49:19
Zarządzenie Nr 102/2013 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2013-09-18 09:49:00
Zarządzenie Nr 101/2013 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013-09-18 09:48:44
Zarządzenie Nr 100/2013 w sprawie delegowanie przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym 2013-08-27 08:02:11
Zarzadzenie Nr 99/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-08-27 08:01:55
Zarządzenie Nr 98/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Sprzedaż energii elektrycznej" 2013-08-23 13:46:59
Zarzadzenie Nr 97/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej jako części działek nr 92/1 i 93/1 obręb 2 m. Lipiany 2013-08-23 13:46:40
Zarzadzenie Nr 96/2013 w sprawie powołnia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-23 13:26:21
Zarządzenie Nr 95/2013 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 230 położonej w obrębie Józefin gm. Lipiany 2013-08-23 13:11:41
Zarzadzenie Nr 94/2013 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 33/2011 Burmistrza Lipian z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2013-08-23 13:11:08
Zarządzenie Nr 93/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-08-13 13:51:44
Zarządzenie Nr 92/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-08-13 13:51:25
Zarządzenie Nr 91/2013 w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2013-08-02 10:38:31
Zarzadzenie Nr 90/2013 w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Lipian 2013-08-02 10:38:09
Zarządzenie Nr 89/2013 w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2013-08-02 10:37:49
Zarządzenie Nr 88/2013 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2013-08-02 10:37:30
Zarządzenie Nr 87/2013 w sprawie ustalenia zaliczki stałej na 2013r. 2013-08-02 10:37:13
Zarządzenie Nr 86/2013 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 303/2 położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2013-08-02 10:36:55
Zarządzenie Nr 85/2013 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2013-08-02 10:36:34
Zarządzenie Nr 84/2013 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 2013-07-15 11:31:13
Zarządzenie Nr 83/2013 w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2013-07-15 11:25:59
Zarządzenie Nr 82/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-07-15 11:25:20
Zarządzenie Nr 81/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-07-15 11:25:05
Zarządzenie Nr 80/2013 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2013-07-04 14:43:22
Zarządzenie Nr 79/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiejgo w Lipianach w roku szkolnym 2013/2014,2014/2015,2015/2016 realizowany w oparciu o komunkiację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę 2013-07-04 14:40:48
Zarządzenie Nr 78/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-07-04 14:40:34
Zarządzenie Nr 77/2013 w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2013-06-26 14:16:34
Zarządzenie Nr 76/2013 w spawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistza Lipian 2013-06-26 14:16:21
Zarządzenie Nr 75/2013 w sprawie planów finansowych jednostek wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXV/213/2013 z 25 czerwca 2013r. 2013-06-26 14:16:06
Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów i trwaników od 21 czerwca do 30 sierpnia w godzinach od 16.00 do 22.00 2013-06-26 14:15:51
Zarządzenie Nr 73/2013 w sprawie przyjęcia "Polityki bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Lipianach" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" 2013-06-26 14:15:38
Zarządzenie Nr 72/2013 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 338 położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2013-06-26 14:15:24
Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Użytkownika Stanowiska Dostępowego do Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Straży Gminnej w Lipianach 2013-06-26 14:15:10
Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-06-26 14:14:57
Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie powołania komisji do dokonania oceny stanu technicznego obiektów na działce Nr 103/3 obręb Wołczyn oraz budynku gospodarczego na działce Nr 273 obręb 2 m. Lipiany 2013-06-26 14:14:42
Zarządzenie Nr 68/2013 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 388 położnej w obrębie 2 m. Lipiany 2013-06-26 14:14:24
Zarządzenie Nr 67/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-06-26 14:14:10
Zarzadzenie Nr 66/2013 w sprawie polityki rachunkowości 2013-06-26 14:13:57
Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-06-26 14:13:44
Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 215/3 położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany 2013-06-26 14:13:30
Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej gminy Lipiany 2013-06-11 13:56:20
Zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-06-11 13:55:37
Zarządzenie Nr 61/2013 w sprawie planów finansowych jednostek wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXIV/201/2013 z 28 maja 2013r. 2013-06-11 13:55:13
Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2013-05-28 08:41:51
Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-05-28 08:41:17
Zarządzenie Nr 58/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-05-28 08:41:03
Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rokm 2013 2013-05-28 08:40:47
Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2013-05-28 08:40:32
Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-05-28 08:40:16
Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2013-05-07 13:13:52
Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2013 2013-05-06 10:42:04
Zarządzenie Nr 52/2013 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2013-05-06 10:41:52
Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2013-04-16 13:56:14
Zarządzenie Nr 50/2013 w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2013-04-15 11:15:31
Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2013-04-15 11:15:16
Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2012 2013-04-15 10:57:30
Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie ustalenia w pierwszym przetargu wywoławczej stawki czynszu z tytułu dzierżawy działki nr 20/2 obręb 3 m. Lipiany 2013-04-08 14:00:11
Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2013-04-08 13:58:00
Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-04-08 13:50:55
Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie planów finansowych jednostek wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXIII/191/2013 z 26 marca 2013 r. 2013-04-08 13:50:44
Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji 2013-03-29 11:47:18
Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania oraz przetargi 2013-03-29 11:47:07
Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie Regulaminu Straży Gminnej w Lipianach 2013-03-29 11:46:57
Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży reprezentacyjnej dla pracowników administracyjno-biurowych Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Lipianach 2013-03-29 11:46:46
Zarzadzenie Nr 39/2013 sprawie zasad wyposażenia strażników Straży Gminnej w Lipianach w umundurowanie, czasookresu jego używalności 2013-03-29 11:46:30
Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 100/5 obręb 3 m. Lipiany 2013-03-29 11:45:28
Zarzadzenie Nr 37/2013 w sprawie wydzierżawienia części działek oznaczonych numerami 100/5 i 102/5 obręb 3 m. Lipiany 2013-03-29 11:45:17
Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2012r. 2013-03-29 11:45:07
Zarządzenie nr 35/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego 2013-03-29 11:44:55
Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 100/5 obręb 3 m. Lipiany 2013-03-25 11:57:54
Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 102/5 obręb 3 m. Lipiany 2013-03-18 12:57:49
Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2013-03-18 12:57:35
Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2013-03-18 12:57:21
Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie powołania komisji do spraw weryfikacji przydatności środków trwałych, sprzętu i wyposażenia będącego na stanie Urządu Miejskiego w Lipianach 2013-03-18 08:50:08
Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-03-18 08:49:56
Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie planów finansowych jednostek wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/184/2013 z 26 lutego 2013r. 2013-03-12 13:15:00
Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie wydzierżawienia częśc działki oznaczonej numerem 100/5 obręb 3 m. Lipiany 2013-03-12 13:14:49
Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie wydzierżawienia części działek oznaczonych numerami 100/5 i 102/5 obręb 3 m. Lipiany 2013-03-12 13:14:38
Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2013-03-12 13:14:26
Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawe ustalenia w czwartym przetargu wywoławczych stawek czynszu z tytułu dzierżawy działki nr 20/2 obręb 3 m. Lipiany 2013-03-12 13:14:13
Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiące mienie Gminy Lipiany 2013-03-12 13:14:03
Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie ustalenia okresu umowy dzierżawy lokalu użytkowego na Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Lipianach 2013-03-12 13:13:45
Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2013-03-12 13:13:34
Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na \"Dostawę zestawów PC, komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich oprogramowaniem oraz dostawę ruterów i szaf dystrybucyjnych w ramach realizacji projektu pod nazwą \"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany\" 2013-02-21 08:27:18
Zarządzenie Nr 19/2013 w w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2013-02-15 09:24:37
Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 33/2011 Burmistrza Lipian z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2013-02-15 09:23:37
Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach - Strażnika Straży Gminnej w Lipianach 2013-02-12 08:42:22
Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie wysokości zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym, motocyklem i motorowerem w celach służbowych pracownika 2013-02-11 09:38:50
Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-02-11 09:24:29
Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie planu kontroli na 2013 2013-02-11 09:24:11
Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2013-02-11 09:23:14
Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2013-01-29 07:38:13
Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach - Komendanta Starży Gminnej w Lipianach 2013-01-25 12:02:20
Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-01-25 11:26:14
Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 2013-01-25 11:23:35
Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2013-01-10 09:18:31
Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Barlineckiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2013-01-10 09:05:18
Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawych 2013-01-02 13:41:08
Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie planu finansowego urzędu miejskiego na rok 2013 2013-01-02 13:40:59
Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie ustalenie zaliczki stałej na 2013 r. 2013-01-02 13:40:49
Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie ustalenia zwrotu kosztów mediów ponoszonych podczas wynajmowania sal wiejskich na cele inne niż statutowe 2013-01-02 13:40:41
Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie powołania zespołu autorskiego do opracowania planu obrony cywilnej gminy 2013-01-02 13:40:32
Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2013 2013-01-02 13:40:22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
02 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
02 sty 2013, godz. 07:39

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-