Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2014 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 156/2014 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2014 r. 2018-05-18 13:53:57
Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-02-11 08:46:03
Zarządzenie Nr 153/2014 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-02-11 08:36:57
Zarządzenie Nr 152/2014 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-12-31 11:29:40
Zarządzenie Nr 151/2014 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie planu kotroli na 2015 rok 2014-12-31 11:28:28
Zarządzenie Nr 150/2014 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji 2014-12-31 11:28:18
Zarządzenie Nr 149/2014 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2014-12-31 11:28:07
Zarządzenie Nr 148/2014 Burmistrza Lipian z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-12-24 08:28:24
Zarządzenie Nr 147/2014 Burmistrza Lipian z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie planów finansowych na 2014 rok do uchwały Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 19 grudnia 2014 roku 2014-12-24 08:28:14
Zarządzenie Nr 146/2014 Burmistrza Lipian z dnia 24 grudia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 34/1 położonej w obrębie Żarnowo gm. Lipiany 2014-12-24 08:28:05
Zarządzenie Nr 145/2014 Burmistrza Lipian z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2014-12-24 08:27:55
Zarządzenie Nr 144/2014 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-12-24 08:27:09
Zarządzenie Nr 143/2014 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawy gruntu pod pojemnikami na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyli gospodarczych 2014-12-24 08:26:53
Zarządzenie Nr 142/2014 Burmistrza Lipian z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Krasne gm. Lipiany 2014-12-24 08:26:38
Zarządzenie Nr 141/2014 Burmistrza Lipian z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustaleia procedury postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2014-12-24 08:26:28
Zarządzenie Nr 140/2014 Burmistrza Lipian z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie wypłacania ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych 2014-12-24 08:26:19
Zarządzenie Nr 139/2014 Burmistrza Lipian z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2014-12-09 11:05:11
Zarządzenie Nr 138/2014 Burmistrza Lipian z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2014-12-09 11:02:30
Zarządzenie Nr 137/2014 Burmistrza Lipian z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-12-09 11:02:21
Zarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza Lipian z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim 2014-12-09 11:02:12
Zarządzenie Nr 135/2014 Burmistrza Lipian z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mandatów karnych 2014-12-09 11:02:02
Zrządzenie Nr 134/2014 Burmistrza Lipian z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawy gruntu oznaczonego jako część działki nr 410/1 obręb 2 m. Lipiany 2014-12-09 11:01:52
Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Lipian z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2014-12-09 11:01:42
Zarządzenie Nr 132/2014 Burmistrza Lipian z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2014-12-09 11:01:33
Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Lipian z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2014-12-02 13:29:33
Zarządzenie Nr 130/2014 Burmistrza Lipian z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/06 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2006 roku 2014-12-02 13:29:24
Zarządzenie Nr 129/2014 Burmistrza Lipian z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2015r. 2014-12-02 12:31:56
Zarządzenie Nr 128/2014 Burmistrza Lipian z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2014-12-02 12:31:45
Zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Lipian z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-12-02 12:31:36
Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Lipian z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-12-02 12:31:16
Zarządzenie Nr 125/2014 Burmistrza Lipian z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-12-02 12:20:58
Zarządzenie Nr 124/2014 Burmistrza Lipian z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży działki nr 4/10 obręb 3 m. Lipiany w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2014-12-02 12:12:32
Zarządzenie Nr 123/2014 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-12-02 12:09:14
Zarządzenie Nr 122/2014 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014-12-02 12:00:27
Zarządzenie Nr 121/2014 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-12-02 11:56:36
Zarządzenie Nr 120/2014 Burmistrza Lipian z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-12-02 11:48:12
Zarządzenie Nr 119/2014 Burmistrza Lipian z dnia 29 października 2014 roku w sprawie planów finansowych na 2014 rok do ucwały nr XXXIX/305/2014 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 października 2014 roku 2014-12-02 10:34:27
Zarządzenie Nr 118/2014 Burmistrza Lipian z dnia 24 października 2014r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipiany 2014-10-29 09:37:01
Zarządzenie Nr 117/2014 Burmistrza Lipian z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-10-29 09:35:58
Zarządzenie Nr 116/2014 Burmistrza Lipian z dnia 22 października 2014r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2014-10-29 09:35:48
Zarządzenie Nr 115/2014 Burmistrza Lipian z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Lipian z dnia 04 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2014-10-29 09:35:40
Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Lipian z dnia 17 października 2014r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2014-10-17 14:49:37
Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Lipian z dnia 7 października 2014r. w sprawie dnia wolnego od pracy 2014-10-09 12:21:23
Zarządzenie Nr 112/2014 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek cznszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Lipiany 2014-10-06 14:40:57
Zarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Lipian z dnia 5 października 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2014-10-06 14:40:47
Zarządzenie Nr 110/2014 Burmistrza Lipian z dnia 1 października 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Sprzedaż energii elektrycznej" 2014-10-06 14:40:39
Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Lipian z dnia 01 października 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lipianach do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania 2014-10-06 14:40:23
Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-10-06 14:40:13
Zarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Lipian z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-10-06 14:40:02
Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Lipian z dnia 24 września 2014r.w sprawie planów finansowych na 2014 rok do uchwały Nr XXXVIII/301/2014 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 września 2014r. 2014-10-06 14:39:52
Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Lipian z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych przy sprzedaży nieruchomości w drodze ustnych przetargów nieograniczonych 2014-10-06 14:39:32
Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Lipian z dnia 24 września 2014r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu \"Program współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2015\". 2014-09-24 09:52:25
Zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Lipian z dnia 16 września 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 123 obręb 2 m Lipiany 2014-09-24 09:46:43
Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Lipian z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2014r. 2014-09-24 09:46:27
Zarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Lipian z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłanego umieszczania urzędniczych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2014-09-17 09:05:34
Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Lipian z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-09-17 09:05:17
Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Lipian z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2014-09-17 09:05:01
Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Lipian z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Lipian 2014-09-17 09:04:46
Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Lipian z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-09-17 09:04:30
Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Lipian z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-09-17 09:04:14
Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Lipian z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania kserokopiarki 2014-09-17 09:03:57
Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Lipian z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-09-17 09:03:41
Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Lipian z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-20 09:53:36
Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Lipian z dnia 06 sierpnia 2014r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach Pani Dorocie Chroborowskiej 2014-08-20 09:49:58
Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Lipian z dnia 04 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2014-08-20 09:46:55
Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2014-07-31 14:15:48
Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-07-31 14:15:29
Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Lipian z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany Regualminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2014-07-31 14:15:14
Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Lipian z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014-07-31 14:15:00
Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Lipian z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogródków i trawników od 29 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 16.00 do 22.00 2014-07-29 14:30:18
Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Lipian z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-07-29 14:30:00
Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Lipian z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2014-07-29 14:29:46
Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Lipian z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-07-29 14:29:31
Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Lipian z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetarg 2014-07-29 14:29:07
Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Lipian z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 157 obręb 3 m. Lipiany 2014-07-28 08:58:47
Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 123 i 466/2 obręb 2 m. Lipiany 2014-06-30 12:09:34
Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-06-30 12:09:20
Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2014-2025 2014-06-30 12:09:07
Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Lipian z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2014-06-26 12:49:33
Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Lipian z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2014-06-26 12:49:17
Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Lipian z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie planów finansowych na 2014 rok do uchwały Nr XXXVII/287/2014 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 18 czerwca 2014r. 2014-06-24 12:14:31
Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Lipian z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-06-24 12:14:16
Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Lipian z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie dokumentacji wzajemnych rozliczeń dla celów sporządzania sprawozdań finansowych w tym bilansu skonsolidowanego Gminy Lipiany 2014-06-24 12:13:59
Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2014-06-24 12:13:46
Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Lipian z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Lipianach 2014-06-24 12:13:31
Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Lipian z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-06-24 12:13:18
Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Regualminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2014-06-12 13:24:07
Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego części działki oznaczonej numerem 315/2 obręb 2 m. Lipiany 2014-06-12 13:23:38
Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2014-06-12 13:23:24
Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Lipian z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia procedury zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz. 907, z późn. zm.) 2014-06-12 13:23:12
Zarządzenie nr 65/2014 Burmistrza Lipian z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014-06-11 08:45:28
Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Lipian z dnia 04 czerwca 2014r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2014-06-06 13:34:53
Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-06-06 12:00:40
Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2014r. w sprawie planów finansowych na 2014 rok do uchwały Nr XXXVI/278/2014 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 maja 2014r. 2014-06-06 12:00:28
Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 maja 2014r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2014-06-06 12:00:16
Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 142/2011 Burmistrza Lipian z dnia 20.12.2011r. w sprawie zakładowych norm zużycia paliwa 2014-05-28 07:19:14
Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Lipian z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-05-22 11:47:21
Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2014-05-22 10:23:24
Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2014-05-22 10:21:22
Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 410/1 obręb 2 m. Lipiany 2014-05-22 10:19:04
Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Lipian z dnia 13 maja 2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-05-22 10:15:57
Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Lipian z dnia 12 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetarg 2014-05-22 10:04:24
Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Lipian z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 51/2014 Burmistrza Lipian z dnia 02 maja 2014r. o powołaniu obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipiany 2014-05-08 07:20:00
Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Lipian z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przetargowej 2014-05-08 07:17:16
Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Lipian z dnia 2 maja 2014r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipiany 2014-05-05 11:18:49
Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Lipian z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014-05-03 10:18:14
Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Lipian z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2014-05-03 10:16:48
Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 36 obręb 2 m. Lipiany 2014-05-03 10:15:16
Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Lipian z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2014 2014-05-03 10:15:03
Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Lipian z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2014-05-03 10:14:50
Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Lipian z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie planu kotroli na 2014r. 2014-05-03 10:14:39
Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Lipian z dnia 17.04.2014r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Lipian 2014-04-22 09:23:37
Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Lipian z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-04-22 09:23:06
Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Lipian z dnia 04 kwietnia 2014r. W sprawie wyznaczania obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. 2014-04-08 14:11:03
Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Lipian z dnia 04 kwietnia 2014r. w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia mieszczącego się w budynku socjalnym na działce nr 13 obręb 2 m. Lipiany 2014-04-08 14:09:29
Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiay na rok 2014 2014-04-08 14:09:18
Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Lipian z dnia kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2013 2014-04-08 14:09:08
Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Lipian z dnia 04 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie 2014-04-08 14:08:56
Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2014r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Batowie poprzez budowę boiska do siatkówki o nawierzchni z trawy naturalnej z obramowaniem boiska, zamontowaniem piłkochwytów i wyposażeniem boiska - działka nr 17/8 w ginie Lipiany" 2014-04-08 14:08:42
Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie dnia wolnego od pracy 2014-04-07 08:23:03
Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Lipian z dnia 03 kwietnia 2014r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędniczych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2014-04-03 14:29:20
Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2014 2014-04-03 14:29:10
Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie planów finansowych na 2014 rok do uchwały Nr XXXIV/264/2014 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 marca 2014 roku 2014-04-03 14:29:00
Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Lipian z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2014-04-03 14:28:51
Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 marca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację i urządzenie plaży miejskiej i trybuny stadionu miejskiego przy ul. Lipowej w Lipianach Zamawiający udziela zamówienia w dwóch częściach na: zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w Lipianach oraz remont trybuny stadionu miejskiego w Lipianach" 2014-03-28 10:09:34
Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Lipian z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-03-28 10:09:24
Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Lipian z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia procedury aktualizacji \"Mapy Aktywności\" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Lipiany. 2014-03-24 15:49:59
Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Lipian z dnia 20 marca 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-03-24 15:47:32
Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Lipian z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe 2014-03-24 15:47:22
Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Lipian z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2013r. 2014-03-24 15:47:12
Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Lipian z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej przetarg 2014-03-24 15:47:03
Zarządzenie nr 24/2014 Burmistrza Lipian z dnia 12 marca 2014r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2014-03-17 08:33:00
Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-03-17 08:32:51
Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Lipian z dnia 3 marca 2014r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2014-03-06 10:28:45
Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Lipian z dnia 3 marca 2014r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 153/2 obręb 2 m. Lipiany 2014-03-06 10:28:36
Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-03-06 10:28:27
Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa 2014-03-06 10:28:18
Zarządzenie Nr 18/2014 z 19 lutego 2014r. w sprawie przenzczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego części działki oznaczonej numerem 274/2 obręb 2 m. Lipiany 2014-03-06 10:28:08
Zarzadzenie Nr 17/2014 Burmistrza Lipian z dnia 19 luty 2014 w sprawie powołania komisji do dokonania oceny stanu zagrożenia drzewostanbu na terenie placu zabaw w praku przy ul. Sikorskiego w Lipianach 2014-03-05 14:37:22
Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Lipian z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-03-05 14:37:13
Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Lipian z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmian do Zarzadzenia Nr 33/2011 Burmistrza Lipian z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przecwidziałania Przemocy w Rodzinie 2014-03-05 14:37:04
Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Lipiuan z 5 lutego 2014r. w sprawie umorzenie należności cywilonprawnych 2014-03-05 14:36:13
Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Lipian z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-03-05 14:35:55
Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Lipian z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 239/6 położonej w obrębi Osetna gm. Lipiany 2014-02-12 12:40:37
Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2014 2014-02-12 12:26:23
Zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad ewidencji w Urzędzie Miejskim w Lipianach środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich 2014-01-30 12:25:15
Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu procedur wyłonienia wykonawcy przy udzieleniu zamówień publicznych w ramach projektu Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipiany, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14.000 euro. 2014-01-29 11:21:30
Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż parkowych lamp solarnych" 2014-01-29 11:21:20
Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Lipian z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2014 2014-01-29 11:21:03
Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Lipian z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Lipian 2014-01-21 11:58:15
Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Lipian z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regualminu jej pracy 2014-01-20 13:29:56
Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Lipian z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2014-01-17 10:10:12
Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Lipian z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 33/2011 Burmistrza Lipian z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2014-01-17 10:10:04
Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2014 2014-01-31 09:09:59
Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2014 2014-01-17 10:09:42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
17 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
17 sty 2014, godz. 09:22

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-