Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2015 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 191/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 2017-07-06 12:14:16
Zarządzenie Nr 190/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Lipiany 2016-03-07 11:47:31
Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawy gruntu pod pojemnikami na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstylii gospodarczych 2016-02-16 12:51:35
Zarządzenie Nr 188/2015 Burmistrz Lipian z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2016-01-27 10:12:40
Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 2016-01-04 08:55:49
Zarządzenie Nr 186/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok do uchwały Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 stycznia 2015r. 2016-01-04 08:49:13
Zarządzenie Nr 185/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. 2016-01-04 08:41:32
Zarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy Nr N/012/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 2016-01-04 08:41:19
Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-01-04 08:41:07
Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mandatów karnych 2016-01-04 08:40:41
Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim 2016-01-04 08:38:05
Zarządzenie Nr 180/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2016-01-04 08:32:30
Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-01-04 08:26:12
Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-12-21 08:30:07
Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2015-12-21 08:17:28
Zarządzenie Nr 176/2015 Burmnistrza Lipian z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 44/7 obręb 3 m. Lipiany 2015-12-21 08:17:17
Zarządzenie Nr 175/2015 Burmistrza Lipian z 7 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2015-12-07 13:48:47
Zarządzenie Nr 174/2015 Burmistrza Lipian z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych 2015-12-07 08:47:55
Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-12-07 08:46:19
Zarządzenie Nr 171/2015 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2015-12-01 09:36:11
Zarządzenie Nr 170/2015 Burmistrza Lipian z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-12-01 09:34:24
Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 listopada 2015 w sprawie wydzierżawienia działki nr 36/5 obręb Dębiec gm. Lipiany 2015-12-01 09:34:04
Zarządzenie Nr 168/2015 Burmistrza Lipian z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Sprzedaż energii elektrycznej" 2015-11-20 08:10:45
Zarządzenie Nr 167/2015 Burmistrza Lipian z dnia 4 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regualminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2015-11-16 12:27:54
Zarządzenie Nr 166/2015 Burmistrza Lipian z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości 2015-11-16 12:25:52
Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Lipian z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialej do oceny wniosków o stypendia i zasiłki szkolne o charaktarze socjalnym 2015-11-16 12:25:41
Zarządzenie Nr 164/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Lipiany 2015-11-16 12:25:31
Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-11-16 12:25:20
Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok do uchwały Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 października 2015 r. 2015-11-16 12:25:10
Zarządzenie Nr 161/2015 Burmistrza Lipian z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2016". 2015-10-29 14:28:45
Zarządzenie Nr 160/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2015 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2015-10-29 14:26:32
Zarządzenie Nr 159/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-10-29 14:26:21
Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-10-29 14:26:10
Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Lipian z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugich ustnych przetargach nieogranioczonych na sprzedaż działek nr 123 i 466/2 obręb 2 m. Lipiany oraz 38/1 obręb 3 m. Lipiany 2015-10-29 14:25:57
Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Lipian z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2015 2015-10-29 14:24:06
Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrza Lipian z dnia 15 października 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2015-10-15 14:45:37
Zarządzenie Nr 154/2015 Burmistrza Lipian z dnia 14 października 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2015-10-15 14:43:45
Zarządzenie nr 153/2015 Burmistrza Lipian z dnia 13 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2015-10-15 14:37:15
Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Lipian z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2015-10-15 14:37:00
Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Lipian z dnia 08 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 226/2 obręb 2 m. Lipiany 2015-10-15 14:36:15
Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipianby na rok 2015 2015-10-15 14:32:34
Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2015 r.w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2015-10-15 14:32:24
Zarządzenie Nr 148/2015 Burmistrza Lipian z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-10-05 13:17:06
Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Lipian z dnia 5 października 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-10-05 13:15:42
Zarządzanie Nr 146/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-10-05 13:15:29
Zarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok do uchwały Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2015r. 2015-10-05 13:15:19
Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Lipian z dnia 25 września 2015 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy Nr N/126/2007 z dna 27 września 2007 r 2015-10-05 13:15:09
Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Lipian z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczacej oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania i przetargi 2015-10-05 13:14:55
Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2015-09-30 10:47:51
Zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Lipian z dnia 21 września 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-09-24 11:52:48
Zarządzenie Nr 140/2015 Burmistrza Lipian z dnia 16 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2015-09-21 09:59:39
Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Lipian z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na część działki nr 466/5 obręb 2 m. Lipiany 2015-09-21 09:57:21
Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Lipian z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2015-09-21 09:57:11
Zarządzenie Nr 137/2015 Burmistrza Lipian z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-09-21 09:56:58
Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Lipian z dnia 3 września 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu obowodowej komisji ds. referendum 2015-09-16 12:06:41
Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Lipian z dnia 3 września 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obowodowej komisji ds. referendum 2015-09-16 12:05:21
Zarządzenie Nr 134/2015 Burmistrza Lipian z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-09-16 12:03:45
Zarządzenie Nr 133/2015 Burmistrza Lipian z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-09-16 11:51:04
Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza Lipian z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 2015-08-26 13:55:56
Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Lipian z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 2015-08-26 10:45:12
Zarządzenie Nr 130/2015 Burmistrza Lipian z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji ds. referendum 2015-08-26 10:45:02
Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Lipian z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2015-08-26 10:21:02
Zarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza Lipian z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Sienkiewicza 21 w Lipianach 2015-08-26 10:15:04
Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Lipian z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia gruntu 2015-08-26 10:14:36
Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Lipian z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu z tytułu części dzierżawy działki nr 1/1 obręb Żarnowo gm. Lipiany 2015-08-26 10:09:42
Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Lipian z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 1/1 obręb Żarnowo gm. Lipiany 2015-08-26 10:09:32
Zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Lipian z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2015-08-26 10:09:19
Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Lipian z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2015-08-26 10:06:41
Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Lipian z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygania konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2015-08-26 10:04:51
Zarządzenie Nr 121/2015 Burmistrza Lipian z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum 2015-08-14 13:40:23
Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Lipian z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-08-14 13:39:16
Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Lipian z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Lipiany 2015-08-14 13:39:06
Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2015-08-12 10:00:09
Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-11 10:01:37
Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-08-11 09:59:29
Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Lipian z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych 2015-08-03 08:33:57
Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 215/2 obręb 2 m. Lipiany 2015-08-03 08:15:23
Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-08-03 08:15:14
Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Lipian z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2015-08-03 08:14:57
Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Lipian z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny 2015-07-23 13:12:04
Zarządzanie Nr 110/2015 Burmistrza Lipian z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych 2015-07-23 13:09:04
Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Lipian z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-07-23 13:06:06
Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Lipian z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2015-07-09 09:50:49
Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Lipian z dnia 08 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Sienkiewicza 21 w Lipianach 2015-07-09 09:49:22
Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 2015-07-09 09:34:16
Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisj przeprowadzającej przetarg 2015-07-09 09:29:37
Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 466/5 obręb 2 m. Lipiany 2015-07-09 09:29:03
Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za najem pomieszczeń gospodarczych i garaży 2015-07-09 09:25:24
Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych 2015-07-09 09:23:03
Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 2015-07-09 09:20:10
Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipian na rok 2015 2015-07-09 09:17:34
Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok do uchwały Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 czerwca 2015r. 2015-07-09 09:05:06
Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia w pierwszych przetargach wywoławczej stawki czynszu z tytułu dzierżawy działki nr 20/2 obręb 3 m. Lipiany 2015-07-09 08:22:51
Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 38/3 obręb 4 m. Lipiany 2015-07-09 08:18:29
Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Lipian z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2015-06-30 08:09:53
Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Lipian z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2015-06-30 08:00:35
Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Lipian z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Lipian 2015-06-30 07:57:35
Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetarg 2015-06-30 07:54:05
Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Lipian z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regualminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2015-06-22 12:17:50
Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Lipian z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac plastycznych 2015-06-22 10:22:00
Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Lipian z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2015-06-22 10:15:44
Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 466/5 obręb 2 m. Lipiany 2015-06-12 10:25:18
Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 46/5 obręb 2 m. Lipiany 2015-06-12 10:22:11
Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia umowy dzierżawy 2015-06-12 10:19:38
Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów i trawników 2015-06-12 10:17:14
Zarządzenie Nr 85/2015 Brmistrza Lipian z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-06-12 10:14:15
Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Lipian z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-06-12 10:13:54
Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Lipian z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-06-12 10:11:48
Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Lipian z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-06-10 08:49:58
Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 maja 2015r. w sprawie planów finansowych na 2015 rok do uchwały Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 maja 2015r. 2015-06-10 08:41:03
Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-06-10 08:34:54
Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Lipian z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-05-27 10:46:39
Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Lipian z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2015-05-27 10:28:21
Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Lipian z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku 2015-05-27 09:01:08
Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Lipian z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu obowodowej komisji wyborczej 2015-05-18 12:39:39
Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej 2015-05-18 12:38:13
Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Lipian z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczenia gospodarczego-stodoły znajdującej się w miejscowości Jedlice 2015-05-18 12:36:33
Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Lipian z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej działek oznaczonych numerami 282/1 i 289/1 obręb Jedlice gm. Lipiany 2015-05-18 12:36:25
Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Lipian z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie oddania w użyczenie budynku niemieszkalnego mieszczącego się na działce nr 210/2 obręb 2 m. Lipiany przy Placu Wolności w Lipianach 2015-05-18 12:36:16
Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Lipian z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-05-18 12:36:02
Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Lipian z dnia 07.05.2015 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2015-05-18 12:35:55
Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Lipian z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia gruntu ze spółką DUON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie k/Poznania 2015-05-18 12:35:45
Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Lipian z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2015-05-04 14:51:37
Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Lipian z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-05-04 14:21:27
Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Lipian z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie terminów sporządzania sprawozdań zbiorczych 2015-05-04 14:21:13
Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Lipian z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2015-05-04 14:21:00
Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-05-04 14:20:36
Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2015-04-27 10:04:51
Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 2015-04-27 10:02:00
Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Lipian z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-04-27 09:58:31
Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Lipian z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 272 obręb 2 m. Lipiany 2015-04-27 09:56:09
Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Lipian z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2015-04-27 09:49:33
Zarządzenie nr 58/2015 Burmistrza Lipian z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-04-20 12:11:37
Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Lipian z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania 2015-04-20 12:08:58
Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Lipian z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-04-20 12:08:49
Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Lipian z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wskazania osób do obwodowych komisji wyborczych 2015-04-20 12:08:41
Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Lipian z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2015-04-20 12:08:34
Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Lipian z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakownia druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-04-20 12:08:26
Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 4/7 obręb 3m. Lipiany 2015-04-20 12:08:19
Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-15 08:33:15
Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Lipian z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Sekretarz Gminy 2015-04-15 08:29:51
Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Lipian z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na terenie Gminy Lipiany 2015-04-15 08:24:23
Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Lipian z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszcanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 2015-04-10 14:42:29
Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Lipian z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Lipian 2015-04-10 11:26:14
Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Lipian z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2015-04-10 11:21:50
Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Lipian z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do dokonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach i kierowników podległych jednostek organizacyjnych 2015-04-01 07:31:01
Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany Instrukcji kasowej 2015-04-01 07:25:52
Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok do uchwały Nr V/29/2015 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015 roku 2015-04-01 07:25:44
Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-04-01 07:25:35
Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Lipiany za rok 2014 rok 2015-04-01 07:25:27
Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Dębiec gm. Lipiany 2015-04-01 07:25:15
Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawnia w tych sprawach decyzji 2015-03-31 08:54:02
Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 36 obręb 2 m. Lipiany 2015-03-31 08:53:42
Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-03-31 08:53:35
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Lipian z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2015-03-31 08:53:27
Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Lipian z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Sienkiewicza 21 w Lipianach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu 2015-03-31 08:53:20
Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2014 rok 2015-03-16 09:48:38
Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Iwony Tabor Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach do wydawania decyzji administracyjnych 2015-03-16 09:48:28
Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach w zakresie prowadzenia bieżącej działalności statutowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2015-03-16 09:14:50
Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-03-16 09:14:37
Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2014 rok 2015-03-16 09:14:25
Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Lipian z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-03-16 09:14:12
Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2015-03-02 10:18:44
Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-03-02 10:18:37
Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 170/2 obręb 2 m. Lipiany 2015-03-02 10:18:30
Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-03-02 10:18:23
Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Lipian z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powłania komisji do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu i wyposażenia będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Lipianach 2015-02-26 11:52:08
Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Lipian z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 roku do uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2015 roku 2015-02-26 11:52:01
Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Lipian z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw weryfikacji przydatności środków trwałych,sprzętu i wyposażenia będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Lipianach 2015-02-26 11:51:54
Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Lipian z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-02-26 11:51:47
Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Lipian z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetarg 2015-02-20 08:13:03
Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Lipian z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zamiany zarządzenia w sprawie pobierania opłat za usługi świadczone w ramach funkcjonowania hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach oraz opłat za ksero i fax. 2015-02-20 08:12:55
Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Lipian z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2015-02-17 10:01:16
Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Lipian z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-02-13 09:39:50
Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Lipian z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-02-13 09:39:42
Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Lipian z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 239/6 obręb Osetna gm. Lipiany 2015-02-11 12:19:42
Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Lipian z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 1/1 obręb Żarnowo gm. Lipiany 2015-02-11 12:19:36
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Lipian z dnia 09 lutego 2015 roku w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Lipiany 2015-02-11 12:19:29
Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Lipian z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przekazania danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach 2015-02-11 09:28:34
Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-02-11 09:21:57
Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-02-11 09:19:32
Zarzadzenie nr 09/2015 Burmistrza Lipian z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zaliczenia wartości nakładów poniesionych na adaptację części poddasza na lokal mieszkalny na poczet jego nabycia przez najemcę 2015-02-11 09:09:58
Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Lipian z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-01-20 08:14:45
Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Lipian z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2015-01-20 08:14:38
Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Lipian z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowości rozliczenia wykorzystania dotacji przez samorządowy zakład budżetowy 2015-01-20 08:14:28
Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Lipian z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Instrukcji kasowej 2015-01-14 09:51:46
Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Lipian z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2015-01-08 09:37:47
Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-01-08 09:35:15
Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2015 2015-01-08 09:35:06
Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2015 2015-01-08 09:34:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
02 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
02 sty 2015, godz. 08:37

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-