Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2016 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasach fiskalnych 2017-07-06 10:52:16
Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad ewidencji w Urzędzie Miejskim w Lipianach środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich 2017-03-03 10:14:43
Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Lipiany 2017-04-05 08:32:42
Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-05-22 13:34:02
Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości 2017-05-22 13:32:32
Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Instrukcji kasowej 2017-02-14 10:14:28
Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2017-01-18 08:11:02
Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2017-01-18 08:09:56
Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany 2017-01-18 08:08:15
Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-01-03 09:56:20
Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza lipian z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2017-01-03 09:54:59
Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2017-01-03 09:53:20
Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenie regulaminu jej pracy 2017-01-18 08:05:55
Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-01-03 09:51:54
Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2017-01-03 09:49:31
Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2016-12-20 08:24:29
Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2016-12-20 08:22:30
Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2017-01-03 09:41:46
Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Lipian z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2016-12-14 08:45:03
Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2016 rok. 2016-12-01 12:22:54
Zarządzenie nr 115/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-12-14 08:43:23
Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Lipian z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych w 2017 r. 2016-11-24 14:26:44
Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Lipian z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Lipian ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016-11-24 14:14:16
Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2016-11-24 14:14:10
Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Lipiany 2016-11-24 14:14:05
Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 100/2016 z dnia 14 października 2016 roku 2016-11-24 14:13:58
Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-11-24 14:13:53
Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Lipian z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2016-11-09 14:59:34
Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Lipian z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2016-11-09 13:36:34
Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Lipian z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przeniesienia praw umowy dzierżawy 2016-11-09 13:36:27
Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2016 r. w sprawie przeniesienia praw umowy dzierżawy 2016-11-09 13:36:18
Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 października 2016 r. 2016-11-09 13:36:11
Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-11-09 13:36:05
Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Lipian z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2016-11-09 13:35:59
Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-11-09 13:35:52
Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji 2016-11-09 13:23:00
Zarządzenie Nr 99/2016 Burmistrza Lipian z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Lipiany 2016-10-14 09:50:56
Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2014 roku 2016-10-13 09:25:31
Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-10-13 09:23:24
Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XX/141/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2016 r. 2016-10-13 09:21:39
Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 23/1 obręb 3 m. Lipiany 2016-10-13 09:14:57
Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 września 2016 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym 2016-09-23 13:24:31
Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Lipian z dnia 22 września 2016 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2017" 2016-09-23 13:24:25
Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Lipian z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kościuszki 19 w Lipianach 2016-09-23 13:24:18
Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-09-21 12:29:13
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Lipian z dnia 7 września 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 104/6 obręb 2 m. Lipiany 2016-09-21 12:27:08
Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2016-09-09 11:04:04
Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-09-09 11:02:11
Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Lipian z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu Miejskim w Lipianach 2016-08-30 08:02:52
Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Lipian z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2016-08-26 13:35:33
Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w Lipianach w formie elektronicznej 2016-08-23 12:17:09
Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza lipian z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2016-08-23 12:15:46
Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Lipian z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-08-19 13:04:04
Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Lipian z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-08-16 10:56:55
Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Lipian z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2016-08-16 10:56:50
Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Lipian z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2016-08-16 10:56:44
Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Lipian z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie upoważnień 2016-08-16 10:35:51
Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Lipian z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2016-08-16 10:22:14
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw umowy dzierżawy 2016-08-16 10:20:32
Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniając zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury w otwarty konkursie ofert na dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2016-08-16 10:19:21
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Winiec Dożynkowy" 2016-08-16 09:47:37
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-08-16 09:24:19
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny stanu, wyceny lub zaniechania realizacji inwestycji pod budownictwo jednorodzinne na ul. Makuszyńskiego w Lipianach o wartości 147 795 zł. 2016-08-16 09:13:12
Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Lipian z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2016-08-16 09:06:26
Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Lipian z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 36/5 obręb Dębiec gm. Lipiany 2016-08-16 09:04:56
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Lipian z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-16 09:02:23
Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Lipian z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury w otwartym konkursie ofert na dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2016-08-16 08:58:57
Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Lipian z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiących działki nr 39/7,39/8,39/9 obręb 3 m. Lipiany 2016-08-16 08:55:57
Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-08-16 08:51:03
Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 410/1 obręb 2 m. Lipiany 2016-08-16 08:49:30
Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2016-07-15 08:51:41
Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Lipian z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Lipian 2016-07-15 08:50:14
Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Lipian z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2016 rok. 2016-07-15 08:47:39
Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Lipian z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Lipianach i ustalenia zasad przeprowadzenia likwidacji środków trwałych 2016-07-04 09:28:17
Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Lipian z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2016-07-04 09:28:17
Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-07-04 09:27:54
Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2016 roku 2016-07-04 09:27:54
Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Lipian z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany 2016-07-04 09:27:47
Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Lipian z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do kontroli lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2016-06-09 14:11:07
Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Lipian z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-06-09 14:11:01
Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 36/5 obręb Dębiec gm. Lipiany 2016-06-07 12:52:27
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych w drugich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kościuszki 19 w Lipianach oraz udziału w działce nr 94 obręb Będzin gm. Lipiany 2016-06-07 12:50:59
Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-06-07 12:48:26
Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 maja 2016 r. 2016-06-07 12:45:06
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Lipian z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-06-07 12:41:30
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Lipian z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2014 roku 2016-06-07 12:39:27
Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Lipian z dnia 24 maja 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach. 2016-06-07 12:38:12
Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2016-06-07 12:36:53
Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Lipian z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestru stanu cywilnego 2016-05-23 08:50:32
Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Lipian z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-05-23 08:48:34
Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-05-23 08:47:36
Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Lipian z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Lipiany na prace remontowe oraz konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 2016-05-23 08:46:10
Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Lipian z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2016-05-23 08:41:28
Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Lipian z dnia 11 maja 2016 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 282/3 obręb Jedlice gm. Lipiany 2016-05-23 08:38:29
Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2016-05-17 13:32:06
Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2016-05-06 10:02:38
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-05-06 09:59:31
Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipiany 2016-04-29 08:10:23
Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Lipiany 2016-04-29 08:07:57
Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 309/3 obręb 2 m. Lipiany 2016-04-22 14:18:47
Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Lipian z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-04-22 14:14:37
Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Lipian z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach za 2015 rok 2016-04-22 13:50:51
Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Lipian z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 84/8 obręb 3 m. Lipiany 2016-04-22 13:45:00
Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Lipian z dnia 07 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym 2016-04-22 13:24:35
Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 2016-04-11 12:33:50
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach za 2015 rok 2016-04-11 12:30:26
Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-04-11 12:26:17
Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XV/123/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 marca 2016 r. 2016-04-11 12:14:45
Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2016-04-11 11:48:04
Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29.03.2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2016-04-11 11:34:47
Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Lipian z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2016-03-30 14:07:59
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2016-03-30 14:06:00
Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-03-30 14:05:48
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 100/2 obręb 3 m. Lipiany 2016-03-30 14:05:37
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-03-30 13:52:21
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2015 rok 2016-03-30 13:49:11
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-03-30 13:33:46
Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów 2016-03-07 13:02:06
Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-03-07 12:56:42
Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 23/1 obręb 3 m. Lipiany 2016-03-07 12:53:49
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-03-07 12:45:08
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XIV/106/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 lutego 2016 r. 2016-03-07 12:44:54
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Lipian z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2016-03-07 12:36:37
Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-03-07 12:36:24
Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członka składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie 2016-03-07 12:10:41
Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-03-07 11:59:44
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników wchodzących w skład wspólnej komisji ds. wyceny i podziału majątku zlikwidowanej Straży Miejskiej 2016-02-05 14:05:29
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego świetlicy środowiskowej w m. Batowo 2016-02-05 14:03:39
Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Lipian z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-02-05 14:03:24
Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli na 2016 rok 2016-02-05 14:03:13
Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-02-05 14:01:45
Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2016-01-15 12:12:02
Zrządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-01-15 12:09:54
Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2016 2016-01-13 09:42:53
Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 styczna 2016 roku w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2016 2016-01-13 08:57:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
04 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
04 sty 2016, godz. 08:07

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-