Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2017 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-02-01 10:21:26
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Lipian z dnia 7 listopada 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2018-02-01 10:19:55
Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wycofania wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji księgowej 2018-01-17 08:30:36
Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2018-01-17 08:28:35
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2018-01-17 08:26:37
Zarzadzenie nr 126/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2018-01-17 08:25:23
Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2018-01-17 08:23:24
Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2018-01-10 13:49:03
Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnego miesiecznego wynagrodzenia kierownikow i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Lipiany i ich zastępców 2018-01-05 13:02:55
Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-12-21 14:35:21
Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2017-12-21 14:30:27
Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przydziału oraz refundacji kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2017-12-21 14:25:59
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Lipianach za święto przypadające w sobotę 2017-12-21 14:22:35
Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 2017-12-21 14:19:45
Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zapewnienia napoi pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-12-21 14:16:45
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2017-12-21 14:14:43
Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-12-21 14:10:35
Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-12-21 14:06:21
Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Lipian z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2017-12-20 08:32:08
Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-12-20 08:30:59
Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany 2017-12-20 08:29:32
Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Lipian z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2017-12-20 08:28:09
Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 grudnia 2017 r, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki nr 92/2 obręb Dębiec gm. Lipiany 2017-12-20 08:26:41
Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-12-20 08:24:59
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-12-20 08:23:46
Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXXII/229/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. 2017-12-20 08:22:06
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-12-01 13:15:22
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 203 obręb Mielęcinek gm. Lipiany 2017-12-01 13:12:19
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regualminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-12-01 08:02:06
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Lipian z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. 2017-11-23 13:14:35
Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Lipian z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2017 rok 2017-11-23 13:12:37
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 78/4 obręb 3 m. Lipiany 2017-11-24 09:25:53
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2017-11-24 09:24:41
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Lipian z dnia 17 listopada 2017 r. uchylenie zarządzeń 2017-11-24 09:23:04
Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Lipian z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach, w zakresie prowadzenia bieżącej działalności statutowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2017-11-24 09:20:14
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-11-16 13:14:58
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2017-11-24 09:38:47
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2017-11-16 10:23:47
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-11-24 09:37:11
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Lipian z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-11-16 10:22:43
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 27/2 obręb Mielęcinek gm. Lipiany 2017-11-16 10:21:22
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXXI/217/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. 2017-11-16 10:19:55
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-11-16 10:18:14
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2017-10-20 14:50:45
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2017-10-20 14:49:00
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-10-20 14:44:27
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Lipian z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2017-10-20 14:42:18
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Lipian z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przetargowej 2017-10-20 14:41:14
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki na najem pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie miasta i gminy Lipiany 2017-10-20 14:33:26
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipiany 2017-10-20 14:32:07
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 2017-10-20 14:30:41
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Lipian z dnia 05 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Lipianach za święto przypadające w sobotę 2017-10-06 10:40:19
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 października 2017 r. w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu z tytułu części dzierżawy działki nr 1/3 obręb 2 m. Lipiany 2017-10-20 14:22:57
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Lipian z dnia 4 października 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o stypendium i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym 2017-10-10 10:48:40
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-10-10 10:46:47
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. 2017-10-10 10:45:04
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Lipian z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 21 obręb 2 m. Lipiany 2017-10-10 10:42:57
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-10-05 08:36:47
Zarządzenie nr 73/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 września 2017 roku w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018" 2017-09-15 08:45:00
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Lipian z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 303/2 obręb 2 m. Lipiany 2017-10-05 08:34:27
Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Lipiany na prace remontowe oraz konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 2017-09-06 10:55:37
Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów 2017-09-04 10:01:05
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 września 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 174/2015 Burmistrza Lipian z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych 2017-09-08 13:05:00
Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-09-06 10:35:01
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Lipiany 2017-08-24 14:48:57
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Lipian z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Lipiany 2017-08-24 14:45:33
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2017-08-18 13:13:10
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Lipian z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-09 14:34:25
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Lipian z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany 2017-08-09 14:32:43
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Lipian z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2017-08-09 14:31:03
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej 2017-08-09 14:28:38
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-08-09 14:27:08
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Lipian z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2017-08-09 14:25:30
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Lipia z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-08-16 09:24:37
Zarządzenie Nr 57/2017 burmistrza Lipian z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2017 2017-08-16 09:23:08
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Lipian z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Lipiany 2017-07-07 07:56:29
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2017-07-07 07:55:06
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Lipian z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 2017-07-07 07:53:32
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie odpisania należności przedawnionych 2017-08-09 14:20:34
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-07-07 07:47:19
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. 2017-06-30 07:34:45
Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-06-30 07:33:10
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Lipian z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów i trawników 2017-06-21 07:32:16
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-06-21 07:29:17
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk "Orlik" w Lipianach przy ul. Lipowej 9 2017-06-14 14:21:55
Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Lipian z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy Nr N/073/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. 2017-06-14 14:19:30
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji 2017-06-07 12:42:06
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2017-06-01 13:57:53
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 2017-06-01 13:55:58
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych przy sprzedaży nieruchomości w drodze ustnych przetargów nieograniczonych 2017-06-07 12:41:11
Zarządzenie 41/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-06-07 12:39:51
Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXVII/190/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2017 r. 2017-06-07 12:27:45
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Lipian z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2017-06-07 11:03:30
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-06-07 11:01:43
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Lipian z dnia 11 maja 2017 r. w spawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 157 obręb 3 m. Lipiany 2017-06-07 10:57:11
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Lipian z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 27/6 obręb 2 m. Lipiany 2017-06-07 10:37:48
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Lipian z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Lipiany 2017-05-18 08:01:37
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargów ustnych nieograniczonych części działki oznaczonej numerem 60 obręb 2 m. Lipiany 2017-05-12 12:33:04
Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Lipian z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-05-08 08:59:54
Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2017-05-08 08:57:32
Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXVI/186/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-08 08:55:23
Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Lipian z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2017-04-21 08:46:17
Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2017-05-08 08:51:07
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-04-18 11:09:58
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 2017-04-18 08:13:11
Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2017-04-18 08:11:55
Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2016 rok 2017-04-18 08:09:43
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-04-18 08:08:07
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXV/174/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. 2017-04-05 08:46:15
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Lipian z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-04-05 08:43:37
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym 2017-03-27 14:44:49
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lipiany na rok szkolny 2017/2018 2017-03-16 13:01:50
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad ewidencji w Urzędzie Miejskim w Lipianach środków związanych z finansowaneim lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich 2017-04-05 08:41:17
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Lipian z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw rewitalizacji w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany 2017-03-22 11:42:40
Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji 2017-03-27 14:41:40
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Lipian z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-03-14 10:11:18
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Lipian z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury na rok 2016 2017-04-18 08:06:42
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXIV/171/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2017 r. 2017-03-03 10:33:34
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Lipian z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-03-03 10:31:47
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Lipian z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-03-03 10:28:06
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Lipian z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-02-14 08:49:03
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-02-14 10:28:36
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Lipiany 2017-03-27 14:39:52
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2017-02-14 10:26:14
Zarządzenie Nr 7/2017 Brumistrza Lipian z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie planu kontroli na 2017 rok 2017-03-03 10:20:58
Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-01-18 07:52:38
Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-01-12 09:23:53
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-02-14 10:22:55
Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 2017-01-12 09:22:24
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2017 2017-01-12 09:21:17
Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2017 2017-01-12 09:13:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
02 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
02 sty 2017, godz. 11:41

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-