Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2018 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie procedury realizacji przez Gminę Lipiany obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-03-03 09:45:07
Zarządzenie nr 128/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-30 10:29:54
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 09:26:46
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2019-01-30 10:28:30
Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany 2019-01-30 10:27:05
Zarządzenie Nr 124/2018 z 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego Gminy Lipiany 2018-12-27 07:48:17
Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-01-02 09:25:08
Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2018 roku 2019-01-02 09:24:11
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2019-01-02 09:21:31
Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 09:17:24
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 09:14:48
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-01-02 08:18:02
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Lipian z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-01-02 08:15:24
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany 2019-01-02 08:13:36
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 07:59:31
Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 r. 2018-11-27 11:46:08
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 07:52:59
Zarządzenie 112/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-11-26 09:22:36
Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2018-11-19 14:45:22
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie instrukcji kasowej 2019-01-02 07:47:46
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-11-26 09:21:03
Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-11-26 09:19:36
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Lipian z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Lipianach 2018-11-15 10:11:15
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Lipian z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-11-15 10:09:26
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2018-11-15 10:07:44
Zarządzenie nr 104/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaneim projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2018-11-15 10:05:57
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-11-15 10:03:04
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2018 rok 2018-10-26 09:39:00
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-11-15 10:01:15
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Lipian z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-10-29 09:40:56
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Lipian z dnia 18 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2018-10-18 14:06:34
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Lipian z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wydzierżawienia części działki o nr ewid. 177/6 obręb 2 m. Lipiany 2018-10-29 09:39:30
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2018 r.w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-10-29 09:37:12
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 października 2018 r. w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych 2018-10-29 09:35:00
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-10-29 09:33:36
Zarządzenie nr 94/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2018-10-09 12:54:08
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Lipian z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o stypendium i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym 2018-10-29 09:31:13
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-10-09 12:53:17
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-10-29 09:29:25
Zarządzenie Nr 90/2018 burmistrza Lipian z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-10-09 12:51:43
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Lipian z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXIX/282/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. 2018-10-09 12:50:19
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-09-20 13:53:19
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Lipian z dnia 12 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2018-09-14 12:46:12
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Lipian z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-09-20 13:51:46
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Lipian z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2018-09-20 13:50:10
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umów dzierżawy 2018-09-20 13:48:23
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 131/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji 2018-10-09 12:48:18
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie podjecia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019" 2018-08-31 09:50:43
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Instrukcji kasowej 2018-09-20 13:38:55
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-09-20 13:37:49
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2018-09-04 14:34:36
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-09-20 13:31:26
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu z przeznaczeniem pod punkt sprzedaży handlowej i gastronomicznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-09-20 13:29:53
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-09-20 13:14:58
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-08-24 08:48:47
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Lipian z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2018-08-13 13:35:56
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Lipian z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-09-20 13:09:56
Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-08-09 13:13:02
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Lipian z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-11-20 13:21:57
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Lipian z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany 2018-08-09 13:11:03
Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Lipian z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2018-08-03 11:10:14
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2018-08-24 08:37:28
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wywoławczej ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-08-08 12:09:11
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej 2018-08-03 07:45:44
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2018-08-24 08:36:25
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2018-08-02 12:59:14
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2018-08-24 08:34:40
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-08-08 12:06:08
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-08-02 12:57:09
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-08-08 12:03:06
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Lipian z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia części działki o nr ewid. 243 obręb 2 m. Lipiany 2018-08-08 12:00:56
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2018-08-24 08:27:09
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-08-24 08:24:49
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Lipian z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2018-08-02 12:53:24
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego 2018-07-10 08:03:14
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-07-10 07:58:54
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-07-10 07:57:26
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. 2018-07-10 07:46:08
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-08-24 08:21:22
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2018-07-10 07:41:25
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Lipian z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2018-06-26 08:03:33
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-07-10 07:39:41
Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części działki zabudowanej nr ewid. 7 obręb 2 m. Lipiany, będącej w użyczeniu Stowarzyszenia "Lipiański Klub Sportów Wodnych" 2018-07-10 07:37:58
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) w urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-06-26 08:01:43
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieodpłatne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-06-26 07:59:30
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Lipian z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2018-06-26 07:58:12
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Lipian z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-06-26 07:52:53
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVII/260/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. 2018-06-12 08:42:12
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany dla Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy "STAL" 2018-06-12 08:40:41
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-06-12 08:30:41
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem terenu z przeznaczeniem pod kontener budowlany na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-05-23 12:56:50
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-05-23 12:55:17
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 2018-05-14 09:36:11
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-05-23 12:53:47
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-05-23 12:52:38
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-05-23 12:51:07
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipiany 2018-05-14 09:34:27
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-05-14 09:32:26
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-05-14 09:31:09
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-04-20 07:40:43
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy do zespołu do spraw szacowania strat w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowiecką 2018-04-11 08:03:13
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-04-11 08:25:36
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-04-11 08:01:34
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-04-11 07:59:54
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-04-11 07:58:34
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVI/253/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. 2018-03-30 11:55:25
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 2018-03-29 11:30:19
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Lipian z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o stypendium i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym 2018-04-11 07:56:27
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2018-04-11 07:55:07
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2017 rok 2018-03-30 11:53:15
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-30 11:51:48
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Lipian z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-16 08:22:11
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-16 08:20:21
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXV/242/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. 2018-03-16 08:18:14
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2018-03-01 13:31:53
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2018-03-01 13:28:00
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-03-01 13:26:23
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-01 13:25:23
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie planu kontroli na 2018 rok 2018-03-01 13:24:03
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2018-03-01 13:21:41
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2018-03-01 13:19:33
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-02-01 10:11:12
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-01 13:11:42
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-03-01 13:10:24
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 2018-02-01 10:09:09
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2018 2018-02-01 10:08:10
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2018 2018-02-01 10:06:49
Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Lipian z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego działki nr 239/6 obręb Osetna gm. Lipiany 2018-01-31 14:31:23
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Lipian z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2018-01-31 14:29:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
03 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
03 sty 2018, godz. 14:22

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-