Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2019 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2020-01-13 15:04:11
Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 40/2013 Burmistrza Lipian z dnia 25 marca 2013 r. 2020-01-02 11:54:48
Zarządzenie nr 150/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2020 2020-01-14 09:01:07
Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2020 2020-01-14 08:58:27
Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 2020-01-14 08:56:48
Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2020-01-29 14:52:30
Zarządzenie nr 146/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie miejskim w Lipianach 2020-02-11 08:17:48
Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2020-02-11 08:16:20
Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2020-01-02 11:45:43
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Lipian z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania kapituły wyróżnień okolicznościowych Gminy Lipiany 2020-01-02 11:36:00
Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2020-01-13 14:57:01
Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2020-01-13 14:54:42
Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Lipian z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 19 grudnia 2019 roku 2020-01-13 14:52:57
Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Lipian z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 r . 2019-12-19 14:18:44
Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Lipian z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2020-01-13 13:56:46
Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-12-16 14:22:11
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2020-01-13 14:50:44
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-12-11 11:51:55
Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Lipian z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2019-12-11 15:04:18
Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Lipian z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2020-02-11 13:50:45
Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-16 13:22:50
Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2020-06-01 09:20:35
Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2020-01-13 10:48:36
Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2019 roku 2020-01-13 11:12:00
Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2020-01-13 11:10:03
Zarządzenie nr 126/2019 Burmistrza Lipian z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę nowej drogi gminnej w miejscowości Lipiany - łączącej drogę nr 119 (ul. Pyrzycka ) i tereny przyszłej zabudowy techniczno-produkcyjnej P1 wraz z przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z Linią kolejową Pyrzyce-Głazów" 2020-01-13 11:07:25
Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Lipian z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia działki będącej własnością Gminy Lipiany z przeznaczeniem na cele rolne 2020-01-15 14:09:57
Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Lipian z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki będącej własnością Gminy Lipiany z przeznaczeniem na ogród 2020-01-15 14:08:38
Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-11-21 12:07:24
Zarządzenie nr 122 Burmistrza Lipian z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego 2019-11-21 12:04:29
Zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza Lipian z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-11-21 12:03:14
Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Lipian z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2019-11-21 12:00:46
Zarządzenie nr 119/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Lipiany "Nad Wądołem" 2019-11-21 11:57:57
Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-11-21 11:55:18
Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 października 2019 roku 2019-11-21 11:54:06
Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2019 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu Gminy Lipiany z organizacyjnymi pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na 2020" 2019-10-28 09:14:14
Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Lipian z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-10-23 12:26:48
Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2019-11-21 11:22:05
Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-11-21 11:19:55
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-10-23 12:12:25
Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Lipian z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2019-10-23 12:10:46
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Lipian z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2019-10-23 12:07:28
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Lipian z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2019 roku 2019-10-23 12:03:55
Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Lipian z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2019-10-23 12:24:50
Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Lipian z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-09-18 10:35:18
Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-09-16 12:47:13
Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Lipian z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-09-10 15:19:36
Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Lipian z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2019-09-18 10:44:26
Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Lipian z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie miejskim w Lipianach 2019-09-18 10:43:12
Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Lipian z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku Herbu Gminy Lipiany w celach komercyjnych 2019-11-21 11:18:33
Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-09-18 10:32:35
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Lipian z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2019-09-18 10:29:09
Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Lipian z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-09-18 10:15:24
Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-08-23 07:04:12
Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-09-18 09:50:24
Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-21 10:34:25
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Lipian z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-08-12 15:07:01
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Lipian z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-08-12 15:05:30
Zarządzenie nr 93/2019 Burmistrza Lipian z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2019-08-23 07:02:56
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Lipian z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2019-08-13 13:16:20
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Lipian z dnia 6 sierpnia 2019 r. wyrażające zgodę na zmianę warunków umowy dzierżawy 2019-08-13 13:12:40
Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-08-01 14:57:43
Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2019-09-18 09:47:48
Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-09-18 10:25:28
Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-08-01 14:51:28
Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Lipian z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-07-24 14:21:25
Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Lipian z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych w 2019 r. 2019-07-18 14:49:17
Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Lipian z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-08-23 09:51:09
Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Lipian z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2019-07-22 13:23:07
Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Lipian z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-07-16 09:32:20
Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Lipian z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-07-08 14:30:40
Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Lipian z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2019 2019-07-11 14:18:25
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Lipian z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-07-11 14:46:59
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Lipian z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2019 roku 2019-07-16 10:07:25
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Lipian z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach" 2019-08-23 09:25:58
Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Lipian z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2019-07-11 14:09:44
Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Lipian z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2019-07-11 14:08:35
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Lipian z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2019-07-16 10:09:57
Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Lipian z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki będącej własnością Gminy Lipiany z przeznaczeniem na ogród 2019-07-11 14:05:58
Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Lipian z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu odpracowania zaległości czynszowych w Gminie Lipiany" dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 2019-07-11 09:06:24
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Lipian z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2019-07-11 14:13:41
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Lipian z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach 2019-07-11 14:12:46
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Lipian z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielenia pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2019-07-16 09:46:39
Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Lipian z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2019-07-11 08:19:11
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-07-11 08:35:08
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach 2019-07-11 14:11:09
Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej 2019-06-18 14:45:57
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Lipian z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-07-16 09:41:11
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Lipian z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko na dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach 2019-06-12 08:07:34
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Lipian z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia ceny nabycia nieruchomości na własność Gminy Lipiany 2019-07-16 09:39:36
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-05-31 14:43:15
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 2019-06-12 08:12:38
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-06-07 14:21:57
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany planów fiansowych na 2019 rok do uchwały Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2019 roku 2019-06-07 14:20:56
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza lipian z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej, położonej na działce o nr ewid. gr. 94, obręb Będzin gm. Lipiany 2019-06-12 09:06:30
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Lipian z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2019-06-12 09:04:53
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Lipian z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przeetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach" oraz nadania regulaminu Pracy powołanej Komisji Przetargowej 2019-07-10 12:14:34
Zarzadzenie Nr 53/2019 Burmistrza Lipian z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach 2019-06-07 14:19:21
Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Lipian z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach 2019-06-07 14:18:24
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-06-07 14:17:12
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działek będących własnością Gminy Lipiany 2019-06-12 09:03:19
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany o nr ewid. gr. 36/6, położonej w obrębie Dębiec gmina Lipiany 2019-06-07 14:13:34
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie przygotowania dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lipiany 2019-06-12 08:23:42
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Lipian w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach 2019-05-08 09:45:04
Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-06-07 13:55:37
Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 2019-06-07 14:09:51
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-05-09 11:56:42
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2019-06-11 08:46:07
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki będącej własnością Gminy Lipiany 2019-05-09 11:54:37
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Lipian z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego a także środków czystości 2019-06-07 13:53:02
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Lipian z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach za rok 2018 2019-05-09 11:52:54
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Lipian z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-05-09 11:51:19
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Lipian z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2019-04-16 08:18:09
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia wywoławczej ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2019-05-09 11:43:34
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki będącej własnością Gminy Lipiany z przeznaczeniem pod ogród 2019-04-18 09:16:22
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie cesji umów dzierżawy 2019-05-09 11:37:37
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-fiansowe działalności oraz programu działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach 2019-04-02 13:34:32
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Lipianach 2019-04-02 13:32:34
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach 2019-04-02 13:30:54
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-04-18 09:14:37
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 marca 2019 roku 2019-04-18 09:11:31
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Lipian z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2019-04-18 09:01:49
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2019-04-18 08:59:31
Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach 2019-03-29 08:05:00
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Lipiany 2019-03-29 08:03:45
Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Lipian z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach 2019-03-29 08:00:44
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Lipian z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach za rok 2018 2019-03-29 07:59:05
Zarzadzenie nr 23/2019 Burmistrza Lipian z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu placów zabaw na terenie Gminy Lipiany 2019-03-29 07:57:30
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Lipian z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipiany 2019-03-13 11:40:19
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Lipian z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach za rok 2018 2019-03-13 09:25:36
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-03-13 09:24:01
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 lutego 2019 roku 2019-03-13 09:22:23
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2019-03-13 09:20:31
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zamian budżetu i w budżecie gminy Lipiany na rok 2019 2019-03-05 09:25:43
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Lipian z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza do dokonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach i kierowników podległych jednostek organizacyjnych 2019-03-05 09:24:18
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Lipian z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza 2019-03-05 09:22:12
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-03-05 09:19:56
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Lipian z dni 04 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Lipian 2019-02-04 14:40:58
Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Lipian z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Lipiany 2019-02-04 14:39:03
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Lipian z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2019-02-04 14:37:32
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Lipian z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2019-03-05 09:11:17
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-03-05 09:09:40
Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Instrukcji kasowej 2019-02-07 14:43:35
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2019-02-01 11:34:15
Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Lipian z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syreny alarmowej na terenie Gminy Lipiany, w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-30 10:15:53
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Lipian z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie planu kontroli na 2019 rok 2019-02-21 07:40:24
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Lipian z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-01-30 10:14:30
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Lipian z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Kapituły wyróżnień okolicznościowych Gminy Lipiany 2019-01-30 10:13:18
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2019 2019-01-30 10:12:04
Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2019 2019-01-30 10:10:17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
02 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
02 sty 2019, godz. 19:05

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-