Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2020 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwarym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenie regulaminu jej pracy 2020-01-21 09:13:35
Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Lipian z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-03-03 08:31:07
Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Lipian z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Lipiany na 2020 rok 2020-01-21 09:16:45
Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie zmiany planów finansowych na 2020 rok do uchwały Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2020 roku 2020-07-07 09:24:48
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2020 rok do uchwały Nr XIII/96/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 stycznia 2020 roku 2020-03-03 08:47:31
Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-03-03 09:13:56
Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2020-04-28 12:39:30
Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Lipiany oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) 2020-03-03 09:18:05
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2020-03-03 09:25:28
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. 2021-03-23 13:11:22
Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Lipian z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2020-03-03 09:32:54
Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-03-03 09:57:09
Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie planu kontroli na 2020 rok 2020-06-01 10:32:47
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-10 07:50:46
Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-03-27 12:09:56
Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2020-03-27 12:03:57
Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-04-28 12:46:42
Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2020-03-02 12:17:21
Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2020-04-28 13:03:21
Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach za rok 2019 2020-04-28 13:05:34
Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach za rok 2019 2020-04-28 13:07:20
Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organizatorem jest Gmina Lipiany 2020-04-29 08:33:33
Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipiany 2020-06-01 09:26:58
Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2020 r. zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzetu silnikowego eksploatowanych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach 2020-05-28 12:09:03
Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-05-28 12:11:11
Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Lipian z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 r. 2020-06-01 09:34:04
Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Lipian z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-04-06 07:58:38
Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-04-28 13:20:19
Zarządzenie nr 29 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu placów zabaw na terenie Gminy Lipiany 2020-04-29 08:47:15
Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2020-04-29 08:49:28
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2020 rok do uchwały Nr XIV/99/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 3 kwietnia 2020 roku 2020-04-29 09:38:59
Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dla części działek będących własnością Gminy Lipiany 2020-06-01 09:38:33
Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Lipian z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia mieszczącego się w budynku socjalnym na działce nr 13 obręb 2 m. Lipiany 2020-06-01 09:40:14
Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Lipian z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-04-29 09:40:13
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Lipian z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2020-04-29 09:45:50
Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Lipian z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2020-06-01 09:53:57
Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Lipian z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę części działki nr 170/2 położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2020-06-01 09:51:33
Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Lipian z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego 2020-06-01 09:55:43
Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Lipian z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-06-01 09:57:18
Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-06-01 10:01:58
Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Lipian z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów niearchiwalnych 2020-05-28 12:22:27
Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Lipian z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2020-06-01 10:04:41
Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-07-07 09:25:57
Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Lipian z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zakładkowej Komisji Socjalnej 2020-06-01 13:58:15
Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Lipian z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-09 17:37:33
Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Lipian z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Lipiany w 2020 roku 2020-06-17 11:22:00
Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany planów finasowych na 2020 rok do uchwały Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2020 r. 2020-07-07 09:20:44
Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Lipian z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-06-09 17:24:10
Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2020-06-18 15:08:02
Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Lipian z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-07-07 10:32:12
Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Lipian z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę pawilonu handlowego wraz z terenem przyległym na terenie działki nr 6 położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2020-07-07 10:34:06
Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Lipian z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-07-07 10:35:39
Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Lipian z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2020-08-04 13:03:56
Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Lipian z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia części działki będącej własnością Gminy Lipiany z przeznaczeniem na cele rolne 2020-08-04 13:05:45
Zarządzenie nr 56/2020 Burmistrza Lipian z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2020 rok do uchwały Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 roku 2020-07-07 10:37:08
Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Lipian z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-07-07 10:38:29
Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej 2020-07-07 10:40:02
Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-08-04 13:08:36
Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego zakładu Komunalnego w Lipianach za rok 2019 2020-07-15 14:08:37
Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Lipian z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-07-01 14:41:04
Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Lipian z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2020-07-07 10:46:16
Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Lipian z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2020-08-04 13:14:09
Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-07-15 13:55:49
Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-08-04 12:18:04
Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-07-10 15:57:24
Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Lipiany 2020-08-04 12:19:47
Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Lipian z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach w zamian za dzień świąteczny 15 sierpnia 2020 r. 2020-08-04 11:27:59
Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Lipian z dnia 17.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-08-04 12:21:19
Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Lipian z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę części działek stanowiących własność Gminy Lipiany z przeznaczeniem pod pojemniki na odzież używaną. 2020-10-05 10:53:09
Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Lipian z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych 2020-08-19 09:19:16
Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Lipian z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki na najem pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie miasta i gminy Lipiany 2020-08-19 09:21:07
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Lipian z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-08-04 12:22:38
Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2020-09-09 08:20:44
Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Lipian z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-19 09:24:20
Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Lipian z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/ opiekunów prawnych 2020-08-19 09:35:31
Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego Puchatek w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego Bratek w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno Rehabilitacyjno Wychowaw 2020-11-27 14:25:39
Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2021-03-23 13:27:00
Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Lipian z dnia 14.08.2020 r. w sprawie sposobu potwierdzania przez Burmistrza Lipian zawarcia umowy dzierżawy. 2020-10-05 10:59:25
Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Lipian z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-09-09 08:33:50
Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wywoławczej ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2020-11-03 08:03:22
Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020. 2020-10-05 11:11:49
Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Lipian z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2020. 2020-10-05 11:17:15
Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Lipian z dnia 4 września 2020 roku w sprawie planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2020-10-05 11:30:20
Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Lipian w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności. 2021-03-23 13:16:10
Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Lipian z dnia 8 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID- 19 w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2020-10-05 11:37:13
Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Lipian z dnia 18 września 2020 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargu ma nieruchomość stanowiącą własność Gminy Lipiany. 2021-02-09 11:12:07
Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Lipian z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXI/186/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok. 2020-10-05 11:45:24
Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Lipian z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-09-28 12:26:50
Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-10-27 07:57:59
Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Lipian z dnia 29.09.2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2020-11-27 12:35:48
Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-10-27 08:04:08
Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Lipiany. 2021-02-09 12:33:49
Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Lipian z dnia 02 października 2020 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. 2020-10-05 10:38:57
Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Lipian z dnia 2 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-10-27 08:12:50
Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Lipian z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-10-27 08:19:58
Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Lipian z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego "Puchatek" w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego "Bratek" w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno- Rehabilitacyjn 2020-12-02 10:22:43
Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-10-27 08:25:51
Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Lipian z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-10-23 14:07:38
Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Lipian z dnia 26 października 2020 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2021" 2020-10-26 11:23:02
Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 października 2020 oku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXII/194/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok. 2020-11-27 14:37:34
Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020. 2020-11-27 14:44:33
Zarządzenie NR 104/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 października 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Lipiany w 2020 roku. 2020-12-03 14:14:07
Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Lipian z dn9ia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2021-02-09 11:22:23
Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowych. 2020-11-27 14:49:24
Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Lipian z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2020-11-27 14:53:57
Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Lipian z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich. 2020-11-30 11:32:12
Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020. 2020-12-02 10:35:15
Zarządzenie nr 110/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowych. 2020-11-30 11:49:50
Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej. 2020-11-13 14:06:08
Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Lipian z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian. 2021-02-09 12:29:20
Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Lipian z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lipianach w Pracowniczych Planach Kapitałowych. 2020-11-17 13:22:36
Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2020-12-02 10:49:09
Zarządzenie Nr 115/2020 Burmistrza Lipian z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji. 2020-12-01 12:38:18
Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Lipian z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach. 2021-02-09 12:36:08
Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach. 2020-11-30 13:10:01
Zarządzenie nr 118/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2021-03-23 13:19:54
Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXIII/200/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2020 roku. 2020-12-18 13:44:07
Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020. 2020-12-18 13:45:14
Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych. 2020-12-21 13:53:38
Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Lipian z dnia 01 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach. 2020-12-01 13:08:48
Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Burmistrza Lipian z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu potwierdzania przez Burmistrza Lipian zawarcia umów dzierżawy. 2021-02-09 12:42:50
Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach. 2020-12-18 13:47:02
Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę. 2020-12-04 13:05:53
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2020-12-07 09:57:37
Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2020-12-18 13:48:55
Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Lipian z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXIV/208/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na 2020 rok. 2021-02-09 10:59:38
Zarządzenie 129/2020 Burmistrza Lipian w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2020-12-18 13:50:20
Zarządzenie Burmistrza Lipian Nr 130/2020 r. z dnia 10.12.2020 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Lipiany i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 2020-12-18 13:54:25
Zarządzenie Burmistrza Lipian Nr 131/2020 r. z dnia 11.12.2020 r. w sprawie przystąpienia do procedury ustalenia i zmiany obiektów fizjograficznych na terenie gminy Lipiany i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 2020-12-18 13:56:53
Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020. 2021-02-09 12:45:24
Zarządzenie Nr 133/2020 Burmistrza Lipian z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyłonienia reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lipianach w Pracowniczych Planach Kapitałowych. 2020-12-21 14:00:17
Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Lipian z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2021-02-09 12:48:24
Zarządzenie Nr 135/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany. 2021-02-09 12:51:32
Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. 2020-12-30 15:18:39
Zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Lipian w sprawie sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników rzeczowego majątku ruchomego gminy Lipiany oraz jednostek organizacyjnych gminy Lipiany. 2021-03-23 13:35:20
Zarządzenie Nr 139/2020 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia Gminy Lipiany na 2020 rok. 2021-02-09 13:05:06
Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXV/211/2020 Rady Miejskiej w Lipianach. 2021-02-09 13:16:56
Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na 2021. 2021-02-09 13:29:40
Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań. 2021-02-09 13:33:11
Zarządzenie Nr 143/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany rok 2020. 2021-02-09 13:39:00
Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie określenia formy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 2021-02-09 13:46:04
Zarządzenie nr 145/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2021-10-08 14:45:23
Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości. 2021-02-09 13:50:26
Zarządzenie 148/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej. 2021-02-09 14:28:59
Zarządzenie Burmistrza Lipian nr 149/2020 z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości. 2021-03-10 13:05:58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
20 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
20 sty 2020, godz. 15:18

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-