Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Lipian z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-01-17 07:21:37
Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Lipian z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2023-01-17 07:23:20
Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Lipian z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym oraz zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu 2023-01-17 07:27:21
Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Lipian z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Burmistrza Lipian w przypadku nieobecności Burmistrza 2023-01-24 13:35:07
Zarządzenie nr 11/2023 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-02-10 08:16:26
Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2023-02-10 08:17:42
Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie sposobu przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych 2023-02-10 08:18:50
Zarządzenie nr 14/2023 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-02-10 08:20:03
Zarządzenie nr 17/2023 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów Sołectw Batowo, Derczewo, Dębiec, Jedlice, Krasne, Miedzyń, Mielęcinek, Nowice, Osetna, Połczyno, Skrzynka i Wołczyn 2023-02-28 13:28:51
Zarządzenie nr 18/2023 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr LI/409/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok 2023-03-06 10:06:53
Zarządzenie nr 19/2023 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2023-03-06 10:08:43
Zarządzenie nr 20/2023 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-03-06 10:11:54
Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2023-03-06 10:13:46
Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-03-24 14:19:24
Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2023-04-24 14:26:01
Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach za rok 2022 2023-04-24 14:27:20
Zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Lipian z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji 2023-03-23 13:12:13
Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Lipian z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr LII/419/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok 2023-04-03 13:50:04
Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Lipian z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2023-04-03 13:48:27
Zarządzenie Burmistrza Lipian NR 29/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2023-05-17 08:53:50
Zarządzenie nr 30/2023 Burmistrza Lipian z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-04-11 07:19:02
Zarządzenie nr 31/2023 Burmistrza Lipian z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2023-04-11 07:21:08
Zarządzenie nr 32/2023 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach za rok 2022 2023-04-24 14:29:38
Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach za rok 2022 2023-04-24 14:30:35
Zarządzenie nr 36/2023 Burmistrza Lipian z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-04-24 14:31:26
Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Lipian z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2023-04-24 14:28:31
Zarządzenie nr 40/2023 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr LIII/430/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok 2023-05-02 14:21:28
Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-05-02 14:32:37
Zarządzenie nr 42/2023 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2023-05-02 14:40:25
Zarządzenie nr 43/2023 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2023-05-02 14:41:30
Zarządzenie nr 47/2023 Burmistrza Lipian z dnia 17 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2023-05-18 09:57:08
Zarządzenie nr 49/2023 Burmistrza Lipian z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru wniosków dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" realizowanego na terenie gminy Lipiany" 2023-05-31 09:11:56
Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Lipian z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" realizowanego na terenie gminy Lipiany 2023-05-31 09:07:30
Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Lipian z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. kontroli przedsięwzięć realizowanych w gminie Lipiany w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 2023-05-31 09:23:34
Zarządzenie nr 53/2023 Burmistrza Lipian w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-06-05 08:47:31
Zarządzenie nr 54/2023 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2023-06-05 08:48:36
Zarządzenie nr 55/2023 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2023-06-05 08:49:35
Zarządzenie nr 56/2023 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr LIV/434/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok 2023-06-05 08:50:45
Zarządzenie nr 57/2023 Burmistrza Lipian z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-06-13 13:16:28
Zarządzenie nr 58/2023 Burmistrza Lipian z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2023-06-22 12:21:10
Zarządzenie nr 63/2023 Burmistrza Lipian z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr LV/444/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok 2023-07-04 12:47:44
Zarządzenie nr 64/2023 Burmistrza Lipian z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2023-07-04 12:49:03
Zarządzenie nr 65/2023 Burmistrza Lipian z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2023 Burmistrza Lipian z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" realizowanego na terenie gminy Lipiany" 2023-07-04 08:30:17
Zarządzenie nr 66/2023 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-07-25 13:59:14
Zarządzenie nr 67/2023 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2023-07-25 14:00:16
Zarządzenie nr 68/2023 Burmistrza Lipian z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-07-25 14:01:07
Zarządzenie nr 69 Burmistrza Lipian z dnia 17.07.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w sprawie udzielania zamówienia publicznego. 2023-08-09 14:18:57
Zarządzenie nr 70/2023 Burmistrza Lipian z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr LVI/460/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok 2023-07-31 13:14:40
Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrza Lipian z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2023-07-31 13:16:17
Zarządzenie nr 72/2023 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-08-03 12:10:53
Zarządzenie nr 73/2023 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2023-08-03 12:11:58
Zarządzenie nr 76/2023 Burmistrza Lipian z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-08-21 14:46:03
Zarządzenie nr 77/2023 Burmistrza Lipian z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r. 2023-09-13 12:29:15
Zarządzenie nr 78/2023 Burmistrza Lipian z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2023-08-21 14:48:26
Zarządzenie nr 80/2023 Burmistrza Lipian z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-08-28 07:27:45
Zarządzenie nr 81/2023 Burmistrza Lipian z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum zarządzonych na 15 października 2023 r. 2023-09-13 12:30:45
Zarządzenie nr 84/2023 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 2023-08-31 14:26:09
Zarządzenie nr 85/2023 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji 2023-08-31 14:23:40
Zarządzenie nr 86/2023 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2023-09-21 14:49:23
Zarządzenie nr 88/2023 Burmistrza Lipian z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-09-21 14:14:29
Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Lipian z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2023-09-21 14:15:33
Zarządzenie nr 93/2023 Burmistrza Lipian z dnia 21 września 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr LVII/468/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok 2023-09-25 07:55:19
Zarządzenie nr 94/2023 Burmistrza Lipian z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2023-09-25 07:58:50
Zarządzenie nr 97/2023 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-10-06 11:38:28
Zarządzenie nr 98/2023 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2023-10-06 11:36:44
Zarządzenie nr 99/2023 Burmistrza Lipian z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-10-09 08:54:44
Zarządzenie nr 100/2023 Burmistrza Lipian z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ustalenia procedury pobierania opłat z automatu wrzutowego zainstalowanego w miejskim szalecie publicznym oraz ich rozliczania 2023-10-12 11:02:19
Zarządzenie nr 101/2023 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-10-30 07:20:05
Zarządzenie nr 103/2023 Burmistrza Lipian z dnia 26 października 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr LIX/481/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok 2023-11-02 07:35:25
Zarządzenie nr 104/2023 Burmistrza Lipian z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2023-11-02 07:40:41
Zarządzenie nr 109/2023 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-11-08 13:21:43
Zarządzenie nr 110/2023 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2023-11-08 13:23:40
Zarządzenie nr 111/2023 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2023-11-08 13:33:13
Zarządzenie nr 112/2023 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2023-11-08 13:34:15
Zarządzenie nr 115/2023 Burmistrza Lipian z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia zwaloryzowanych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany 2023-11-21 14:32:54
Zarządzenie nr 116/2023 Burmistrza Lipian z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2023-11-15 14:45:38
Zarządzenie nr 118/2023 Burmistrza Lipian z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-11-16 14:50:27
Zarządzenie nr 123/2023 Burmistrza Lipian z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie planu kontroli w rok 2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipiany w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi i osadami 2023-11-24 09:15:20
Zarządzenie nr 125/2023 Burmistrza Lipian z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr LX/494/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok 2023-12-01 14:26:50
Zarządzenie nr 126/2023 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-12-08 09:01:11
Zarządzenie nr 127/2023 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2023-12-08 09:02:21
Zarządzenie nr 128/2023 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2023-12-08 09:06:52
Zarządzenie nr 134/2023 Burmistrza Lipian z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania 2023-12-29 11:46:04
Zarządzenie nr 135/2023 Burmistrza Lipian z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2023-12-29 11:44:08
Zarządzenie nr 137/2023 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2023-12-21 10:43:34
Zarządzenie nr 138/2023 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania 2023-12-21 10:51:42
Zarządzenie nr 139/2023 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach 2024-01-04 09:52:29
Zarządzenie nr 141/2023 Burmistrza Lipian z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr LXI/502/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok 2024-01-08 11:44:25
Zarządzenie nr 143/2023 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr LXI/500/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2024 2024-01-08 11:46:07
Zarządzenie nr 144/2023 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2024 2024-01-08 11:49:31
Zarządzenie nr 145/2023 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2024-01-12 11:06:09
Zarządzenie nr 146/2023 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym oraz zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadań finansowych z Funduszu 2024-01-12 11:07:46
Zarządzenie nr 147/2023 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań 2024-01-08 11:52:59
Zarządzenie nr 148/2023 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 2024-01-08 11:54:07

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Linda Verheijen

Data wytworzenia:
17 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Linda Verheijen

Data publikacji:
17 sty 2023, godz. 07:11

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-