Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Akty prawne przekazane do publikacji 2020 r.

L.p. Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach  Publikacja w Dzienniku Urzędowym oraz dane promulgacyjne 
1.  Uchwała Nr XIII/96/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok
DZ. URZ. WOJ. 2020.599
Ogłoszony: 28.01.2020
2.  Uchwała Nr XIV/99/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok
DZ. URZ. WOJ. 2020.1776
Ogłoszony: 06.04.2020
3.

Uchwała Nr XV/108/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/143/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2016 roku w sprawie opłaty targowej

DZ. URZ. WOJ. 2020.1955
Ogłoszony: 20.04.2020
4.

Uchwała Nr XV/107/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

DZ. URZ. WOJ. 2020.1954
Ogłoszony: 20.04.2020
5.

Uchwała Nr XV/106/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

DZ. URZ. WOJ. 2020.1953
Ogłoszony: 20.04.2020
6. Uchwała Nr XIV/102/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osetna
DZ. URZ. WOJ. 2020.2203
Ogłoszony: 08.05.2020
7. Uchwała Nr XIV/104/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 8 lutego 2011 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Lipiany
DZ. URZ. WOJ. 2020.2204
Ogłoszony: 08.05.2020
8. Uchwała Nr XIV/105/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2020 rok
DZ. URZ. WOJ. 2020.2205
Ogłoszony: 08.05.2020
9. Uchwała Nr XV/109/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
DZ. URZ. WOJ. 2020.2316
Ogłoszony: 15.05.2020
10. Uchwała Nr XVI/110/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
DZ. URZ. WOJ. 2020.2381
Ogłoszony: 22.05.2020
11.

Uchwała Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2020.2382
Ogłoszony: 22.05.2020
12. Uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2383
Ogłoszony: 22.05.2020
13. Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2384
Ogłoszony: 22.05.2020
14. Uchwała Nr XVI/115/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2385
Ogłoszony: 22.05.2020
15.

Uchwała Nr XVI/116/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2020.2386
Ogłoszony: 22.05.2020

16.

Uchwała Nr XVI/117/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2020.2387
Ogłoszony: 22.05.2020
17. Uchwała Nr XVI/118/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2388
Ogłoszony: 22.05.2020
18. Uchwała Nr XVI/119/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2389
Ogłoszony: 22.05.2020
19. Uchwała Nr XVI/120/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2390
Ogłoszony: 22.05.2020

20.

Uchwała Nr XVI/121/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2020.2391
Ogłoszony: 22.05.2020
21. Uchwała Nr XVI/122/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2392
Ogłoszony: 22.05.2020
22.

Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2020.2393
Ogłoszony: 22.05.2020
23;. Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2394
Ogłoszony: 22.05.2020
24. Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2395
Ogłoszony: 22.05.2020
25. Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2396
Ogłoszony: 22.05.2020
26. Uchwała Nr XVI/127/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2397
Ogłoszony: 22.05.2020
27. Uchwała Nr XVI/128/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2398
Ogłoszony: 22.05.2020
28. Uchwała Nr XVI/129/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2399
Ogłoszony: 22.05.2020
29. Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2400
Ogłoszony: 22.05.2020
30. Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.2401
Ogłoszony: 22.05.2020
31. Uchwała Nr XVII/132/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3009
Ogłoszony: 24.06.2020
32. Uchwała Nr XVII/133/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3011
Ogłoszony: 24.06.2020

33.

Uchwała Nr XVII/134/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2020.3012
Ogłoszony: 24.06.2020
 
34. Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3013
Ogłoszony: 24.06.2020
35. Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3014
Ogłoszony: 24.06.2020
36. Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3015
Ogłoszony: 24.06.2020
37. Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej terenu przy ul. Władysława Sikorskiego w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3379
Ogłoszony: 15.07.2020

AKT UCHYLONY 

38. Uchwała Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok
DZ. URZ. WOJ. 2020.2576
Ogłoszony: 02.06.2020
39. Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaliczenia dogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
DZ. URZ. WOJ. 2020.3389
Ogłoszony: 15.07.2020
40. Uchwała Nr XIX/153/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Lipiany w roku szkolnym 2019/2020
DZ. URZ. WOJ. 2020.3390
Ogłoszony: 15.07.2020
41.

Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok

DZ. URZ. WOJ. 2020.3191
Ogłoszony: 02.07.2020
42. Uchwała Nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3391
Ogłoszony: 15.07.2020
43. Uchwała Nr XIX/157/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3392
Ogłoszony: 15.07.2020
44. Uchwała Nr XIX/158/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3393
Ogłoszony: 15.07.2020
45. Uchwała Nr XIX/159/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulic w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3394
Ogłoszony: 15.07.2020
46. Uchwała Nr XIX/160/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3395
Ogłoszony: 15.07.2020
47. Uchwała Nr XIX/161/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3396
Ogłoszony: 15.07.2020
48. Uchwała Nr XIX/162/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3397
Ogłoszony: 15.07.2020
49. Uchwała Nr XIX/163/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3398
Ogłoszony: 15.07.2020
50. Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3399
Ogłoszony: 15.07.2020
51. Uchwała Nr XIX/165/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3400
Ogłoszony: 15.07.2020
52. Uchwała Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej terenu przy ul. Władysława Sikorskiego w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3380
Ogłoszony: 15.07.2020
53. Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3401
Ogłoszony: 15.07.2020
54. Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej terenu przy Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3402
Ogłoszony: 15.07.2020
55.

Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2020.3403
Ogłoszony: 15.07.2020
56.

Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2020.3404
Ogłoszony: 15.07.2020
57. Uchwała Nr XIX/172/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3405
Ogłoszony: 15.07.2020
58. Uchwała Nr XIX/173/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej terenu przy ul. Mostowej w Lipianach
DZ. URZ. WOJ. 2020.3406
Ogłoszony: 15.07.2020
59. Uchwała Nr XX/175/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej dla terenu położonego na działkach o nr. ewid. gr.: 430; 431 obręb 2 miasta Lipiany
DZ. URZ. WOJ. 2020.3551
Ogłoszony: 24.07.2020
60.

Uchwała Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej

DZ. URZ. WOJ. 2020.4582
Ogłoszony: 20.10.2020
61. Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Lipian”
DZ. URZ. WOJ. 2020.4584
Ogłoszony: 20.10.2020
62. Uchwała Nr XXI/186/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok
DZ. URZ. WOJ. 2020.4318
Ogłoszony: 01.10.2020
63. Uchwała Nr XXI/188/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków
DZ. URZ. WOJ. 2020.4319
Ogłoszony: 01.10.2020
64. Uchwała Nr XXII/191/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany.
DZ. URZ. WOJ. 2020.4940
Ogłoszony: 06.11.2020
65. Uchwała Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Lipiany w roku szkolnym 2020/2021
DZ. URZ. WOJ. 2020.4942
Ogłoszony: 06.11.2020
66. Uchwała Nr XXII/194/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok
DZ. URZ. WOJ. 2020.4771
Ogłoszony: 02.11.2020
67. Uchwała Nr XXII/195/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. 2020.4774
Ogłoszony: 02.11.2020
68.

Uchwała Nr XXII/196/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

DZ. URZ. WOJ. 2020.5220
Ogłoszony: 26.11.2020

69.

Uchwała Nr XXII/197/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lipiany na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli i sposobu rozliczenia dotacji

DZ. URZ. WOJ. 2020.5370
Ogłoszony: 03.12.2020

70.

Uchwała Nr XXIII/200/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok

DZ. URZ. WOJ. 2020.5463
Ogłoszony: 07.12.2020

71.

Uchwała Nr XXIII/201/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

DZ. URZ. WOJ. 2020.5464
Ogłoszony: 07.12.2020

 

72

Uchwała Nr XXV/211/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2021

DZ. URZ. WOJ. 2021.25
Ogłoszony: 04.01.2021

73

Uchwała Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok

DZ. URZ. WOJ. 2021.109
Ogłoszony: 07.01.2021

74

Uchwała Nr XXV/217/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2021.402
Ogłoszony: 26.01.2021

75

Uchwała Nr XXV/218/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/273/2014 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.404
Ogłoszony: 26.01.2021

76

Uchwała Nr XXV/219/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2021.228
Ogłoszony: 14.01.2021

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

------- BIP

Data wytworzenia:
15 kwi 2020

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
15 kwi 2020, godz. 09:10

Osoba aktualizująca informacje

Anna Borys

Data aktualizacji:
08 lut 2021, godz. 12:06