Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


BURMISTRZ LIPIAN

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIPIANACH

PLAC WOLNOŚCI 1

74-240 LIPIANY

Wolne stanowisko urzędnicze:

Młodszy referent ds. obsługi kasowej w Referacie Finansów i Mienia Komunalnego

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie obowiązków z zakresu:

 1. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych przez osoby uprawnione dokumentów,

 2. odprowadzanie do banku wpłat z określeniem źródła dochodu zgodnie z klasyfikacją budżetową,

 3. sporządzanie raportów kasowych,

 4. sporządzanie przelewów,

 5. wystawianie faktur VAT oraz rachunków i potwierdzeń wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami,

 6. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz uzgadnianie stanu druków z ich ewidencją,

 7. prowadzenie ewidencji należności cywilnoprawnych z tytułu dzierżaw i najmu oraz przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,

 8. przygotowywanie dokumentów do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec osób i podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, umów dzierżawy oraz innych opłat,

 9. przygotowanie informacji do analiz dotyczących planów budżetowych związanych z należnościami cywilnoprawnymi,

 10. przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i ustawy o podatku od towarów i usług

 • znajomość obsługi komputera

 • dobry stan zdrowia

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:

 • praca w księgowości lub na stanowisku kasjera

 • znajomość programów biurowych , w tym WORD i Excel

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. List motywacyjny,

 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

 4. Kopie świadectw pracy,

 5. Referencje i opinię z dotychczasowych miejsc pracy,

 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 18 listopada 2005 r.

pod adresem:

Urząd Miejski

Sekretariat, pok. 21

Plac Wolności 1

74-240 Lipiany

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent ds. obsługi kasowej w Referacie Finansów i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Lipianach”.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 41 049


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Michał Ziobrowski

Data wytworzenia:
04 lis 2005

Osoba dodająca informacje

Michał Ziobrowski

Data publikacji:
04 lis 2005, godz. 10:35

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ziobrowski

Data aktualizacji:
04 lis 2005, godz. 10:35