Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.Nr98 , poz.1071 z 2000r. z pn. zm.)

Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 13 marca 2006r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku od ronda (skrzyżowanie z drogą powiatową) do granic miasta Lipiany długości 0,6 km” na terenie działek 76, 75/4 obręb 3 m. Lipiany.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym.

Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1 (piętro - pokój nr19).

BURMISTRZ LIPIAN

Bożena Iwasiuk

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ..............................

Zdjęto w dniu ......................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
24 mar 2006

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
24 mar 2006, godz. 14:38

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
24 mar 2006, godz. 14:38