Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości że w dniu 06 listopada 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zakładu Blacharsko-Lakierniczego "COLOREX" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.Nr98 , poz.1071 z 2000r. z pn. zm.)

 

 

 

Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości,

 

 

że w dniu 06 listopada 2006r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zakładu Blacharsko-Lakierniczego „COLOREX' Robert Popławski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „„Posadowienie kabiny lakierniczej typ „POLIN” na terenie działki ozn. w ewidencji gruntów jako nr31/1 obręb 1 m. Lipiany dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej”.

 

 

 

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym.

 

Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1 (piętro - pokój nr19).

 

 

 

 

BURMISTRZ LIPIAN

 

Bożena Iwasiuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ..............................

Zdjęto w dniu ......................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
24 lis 2006

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
24 lis 2006, godz. 15:30

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
04 paź 2010, godz. 09:41