Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art.32 ust.1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pn. zm.)  oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.Nr98 , poz.1071 z 2000r. z  pn. zm.)

 

 

 

Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości

 

 

że w dniu 26 lipca 2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  na wniosek Zakładu Projektowania i Nadzoru „Zapronad” Czechów 95A; 66-403  Gorzów Wlkp. działającego w imieniu Burmistrza Lipian, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Lipiany”. Inwestorem jest Gmina Lipiany. Przedsięwzięcie podzielone jest  na 6 zadań i przebiegać będzie na terenach działek  ozn. w ewidencji gruntów jako:

 

-          zadanie nr 1 - działki  nr 84/7, 103/1, 103/2, 182/2, 182/4, 173, 180 obręb 1 m. Lipiany,

-          zadanie nr 2 - działki  nr 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 84/2, 14 obręb 2 m. Lipiany,

-          zadanie nr 3 - działki  nr 146/3, 146/4, 146/1, 146/2, 149, 150 obręb 2 m. Lipiany,

-          zadanie nr 4 - działki  nr 80, 78, 84/2, 151  obręb 2 m. Lipiany,

-          zadanie nr 5 - działki  nr 114/3, 114/2, 114/5, 111/7, 113/4, 111/9, 108  obręb 2 m. Lipiany,

-          zadanie nr 6 - działki  nr 233/1, 232, 231, 229/1, 230, 175, 174, 228, 227, 226/1, 226/2  obręb 2 m. Lipiany,

 

Informacja o wniosku zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Lipian.

 

           

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym.

 

            Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Lipianach,  Plac Wolności 1 (piętro - pokój nr19).

  

                              BURMISTRZ  LIPIAN

             Krzysztof Ireneusz Boguszewski

  

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ..............................

Zdjęto  w dniu ......................................

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
13 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
13 sie 2007, godz. 09:07

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
13 sie 2007, godz. 09:07