Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

LX sesja Rady Miejskiej w Lipianach - 28 listopada 2023 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr LX/497/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-12-01 14:21:22
Uchwała nr LX/496/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze publicznego ustnego nieograniczonego przetargu lokalu mieszkalnego nr 1b zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wodnej nr 2 w miejscowości Lipiany, stanowiącego własność Gminy Lipiany 2023-12-01 14:19:53
Uchwała nr LX/495/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipiany do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-12-01 14:18:06
Uchwała nr LX/494/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok 2023-12-01 14:17:07
Uchwała nr LX/493/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 2023-12-01 14:16:24
Uchwała nr LX/492/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 rok 2023-12-01 14:15:35
Uchwała nr LX/491/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych na części działki nr ewid. gr. 9/1, oraz na działce nr ewid. 60/1, obręb 5 m. Lipiany 2023-12-01 14:14:28
Uchwała nr LX/490/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OZE - Północ" w gminie Lipiany 2023-12-01 14:13:21
Uchwała nr LX/489/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OZE - Południe" w gminie Lipiany 2023-12-01 14:11:49
Uchwała nr LX/488/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach 2023-12-01 14:10:43
Uchwała nr LX/487/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi 2023-12-01 14:09:21
Uchwała nr LX/486/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2024 rok 2023-12-01 14:08:26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Linda Verheijen

Data wytworzenia:
01 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Linda Verheijen

Data publikacji:
01 gru 2023, godz. 14:04

Osoba aktualizująca informacje

Linda Verheijen

Data aktualizacji:
01 gru 2023, godz. 14:04