Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obiweszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.46 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.Nr98 , poz.1071 z 2000r. z pn. zm.)

Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 08.05.2006r. została wydana dla Polskiej Telefonii Komórkowej „CENTERTEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp z o.o. nr 1352/4013-D3 LIPIANY, położonej na działce nr 180, Dębiec 1a, gm. Lipiany, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie.

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1 (piętro - pokój nr19).

BURMISTRZ LIPIAN

Bożena Iwasiuk

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ..............................

Zdjęto w dniu ......................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
22 maj 2006

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
22 maj 2006, godz. 13:40

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
22 maj 2006, godz. 13:40