Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenia Burmistrza Lipian o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LIPIAN

Stosownie do art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. z 2003r., nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie administracyjne na wniosek Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska Zakład Technicznych Usług Komunalnych, ul. Kaszubska 59/6, 70-402 Szczecin, działającej w imieniu inwestora Gminy Lipiany, Plac Wolności 1,

74-240 Lipiany w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Nowice, Krasne, Wołczyn, Połczyno, Skrzynka wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Batowo.

Inwestycja prowadzona będzie w działkach:

• Obręb Nowice: 31, 23/2, 25/2, 21, 32/3, 33, 34/1, 34/3, 34/4, 36, 37, 38/1, 56, 42, 43/2, 43/3, 136, 45/1, 46/1, 46/2, 1;

• Obręb Połczyno: 12, 36, 37, 42, 43, 46, 54, 53, 52, 50, 48, 47, 45, 18, 17, 16, 6/1;

• Obręb Krasne: 103, 115, 116/1, 172, 22/1, 25, 40, 41, 43, 165, 63, 167, 176/3, 176/4, 176/5, 175, 176/2, 68, 69/4, 173/5, 54, 72, 173/2, 173/1:

• Obręb Wołczyn: 142/3, 65, 6/1, 7, 17, 8, 11/1, 12, 76, 103, 73/2;

• Obręb Batowo: 31, 30, 32, 33, 13/1, 13/2, 15/1, 14/13, 258/3;

• Obręb Skrzynka: 63, 88/5, 7, 70/1, 213, 177, 12/1, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 180, 179, 71/3, 82, 26, 73, 71/10, 75, 77, 206, 72/2, 83, 87, 88, 24/2, 22.

Dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Urzędzie Miejskim w Lipianach, pokój nr 19.

Lipiany, dnia 23. sierpnia 2005r.

BURMISTRZ LIPIAN

Bożena Iwasiuk


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
23 sie 2005

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
23 sie 2005, godz. 12:37

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
23 sie 2005, godz. 12:37