Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.Nr98 , poz.1071 z 2000r. z pn. zm.)

Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 03 listopada 2005r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Spółki „POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 4 3559 „Lipiany Północ” na działce nr 79/1 w m. Lipiany pow. Pyrzycki.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym.

Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1 (piętro - pokój nr19).

BURMISTRZ LIPIAN

Bożena Iwasiuk

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ..............................

Zdjęto w dniu ......................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Michał Ziobrowski

Data wytworzenia:
14 lis 2005

Osoba dodająca informacje

Michał Ziobrowski

Data publikacji:
14 lis 2005, godz. 08:55

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ziobrowski

Data aktualizacji:
14 lis 2005, godz. 08:55