Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i modernizacji zakładu produkcyjnego "PowerCONcept" Sp. z o.o. Batowie na działkach nr ewidencyjny 14/14 i 14/15 w obrębie Batowo, gm. Lipiany."

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art.73  i art.74  ustawy z dnia  3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.Nr98 , poz.1071 z 2000r. z  pn. zm.)

 

 

 podaję do publicznej wiadomości,

 

 

że w dniu 21 maja 2009r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne na wniosek „Dariusz Stachura architekt, projektowanie architektoniczne + grafika, ul. Kilińskiego 5/12,  74-200  Pyrzyce” działający z upoważnienia inwestora PowerCONcept   Sp. z o.o. w  Batowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji zakładu produkcyjnego „PowerCONcept” Sp. z o.o.  Batowie na działkach nr ewidencyjny 14/14 i 14/15 w obrębie Batowo, gm. Lipiany”.

 

            Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, 74 – 240  Lipiany.

 

Przyjęcia interesantów: w poniedziałki od  8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od  7.30 do 15.30 (piętro – pokój nr23).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     BURMISTRZ  LIPIAN

                                                                                                    

Krzysztof Ireneusz Boguszewski

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  10.06.2009r

Zdjęto  w dniu ......................................

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
16 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
18 cze 2009, godz. 15:07

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
18 cze 2009, godz. 15:08