Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze gminy Lipiany

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwał:

  1. Nr XXVII/252/2002 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany,

  2. Nr VII/59/2003 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 10 września 2003r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/252/2002,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze gminy Lipiany, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21-06-2005 do 12-07-2005, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany w godz. od 7.30 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24-06-2005 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Lipian z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27-07-2005.

Burmistrz Lipian

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze gminy Lipiany

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwał:

  1. Nr XXVII/253/2002 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany,

  2. Nr VII/60/2003 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 10 września 2003r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/252/2002

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze gminy Lipiany, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21- 06-2005 do 12-07-2005, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany w godz. od 7.30 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24-06-2005 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Lipian z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27-07-2005.

Burmistrz Lipian

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze miasta i gminy Lipiany.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwał:

  1. Nr XXX/288/2002 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 13 września 2002 r.,

  2. Nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 10 września 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/253/2002,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze miasta i gminy Lipiany, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21-06-2005 do 12-07-2005, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany w godz. od 7.30 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24-06-2005 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Lipian z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27-07-2005.

.

Burmistrz Lipian


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Michał Ziobrowski

Data wytworzenia:
13 cze 2005

Osoba dodająca informacje

Michał Ziobrowski

Data publikacji:
13 cze 2005, godz. 14:26

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ziobrowski

Data aktualizacji:
13 cze 2005, godz. 14:26