Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

 

Odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym w szczególności:

 1. Odpowiada za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg informacji niejawnych oraz wydawanie ich osobom uprawnionym.
 2. Zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym: stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 3. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
 4. Zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
 5. Kontroluje ochronę informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności kontrola okresowa (co najmniej raz na trzy lata) obejmująca kontrolę ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 6. Opracowuje i aktualizuje Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach, w tym: w razie wypowiedzenia stanu nadzwyczajnego i nadzoruje jego realizację.
 7. Prowadzi szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 8. Prowadzi zwykłe postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowania sprawdzające.
 9. Prowadzi wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lipianach albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
 10. Przekazuje odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego informacje do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także informacje o osobach, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, niezwłoczne informuje Burmistrza Lipian o tym fakcie i podejmuje działań zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zaistniałego naruszenia określonych procedur oraz powoduje ograniczenie negatywnych skutków zaistniałej sytuacji.
 12. Wydaje poświadczenia bezpieczeństwa – upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oraz przekazuje je osobie sprawdzanej i zawiadamia o tym Burmistrza Lipian.
 13. Odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobom, których postawa lub zachowanie nie dają gwarancji zachowania pozyskanych informacji w tajemnicy czy też ich wiedza na temat bezpieczeństwa informacji niejawnych jest zbyt mała.
 14. Zawiadamia na piśmie Burmistrza Lipian o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 15. Przechowuje akta zakończonych postepowań sprawdzających, które łączą się z dostępem do informacji niejawnych.
 16. Współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony.
 17. Dokonuje przeglądu stanowisk pod kątem zabezpieczenia informacji niejawnych.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
24 mar 2004

Osoba dodająca informacje

Michał Ziobrowski

Data publikacji:
16 kwi 2004, godz. 10:37

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
13 lis 2020, godz. 10:50