Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Urząd Stanu Cywilnego

 

Urząd Stanu Cywilnego - zadania

1) W zakresie stanu cywilnego:

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń wpływających na stan cywilny osób.
 2. Prowadzenie rejestrów i archiwum aktów stanu cywilnego.
 3. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego.
 4. Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego.
 5. Organizowanie ceremonii związanych z zawieraniem małżeństw oraz jubileuszami 50- lecia pożycia małżeńskiego.
 6. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 7. Współdziałanie z polskimi placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi RP za granicą oraz z placówkami państw obcych w Polsce.
 8. Współdziałanie z duchownymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie małżeństw wyznaniowych.
 9. Sporządzanie zestawień statystycznych rejestracji stanu cywilnego.
 10. Wydawanie decyzji dotyczących zmian imion i nazwisk.
 11. Współdziałanie z wydziałem właściwym w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 12. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

2) W zakresie dowodów osobistych i ewidencji ludności:

 1. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 2. prowadzenie ewidencji ludności miasta i gminy,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldowania,
 4. przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku 3 – 18 lat,
 5. prowadzenie ewidencji testamentów i poświadczeń materialnych w granicach uprawnień Burmistrza i Kierownika USC,
 6. współpraca z innymi organami administracji samorządowej: USC, organami policji, organami samorządu mieszkańców.

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
23 mar 2004

Osoba dodająca informacje

Michał Ziobrowski

Data publikacji:
24 mar 2004, godz. 10:35

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
13 lis 2020, godz. 10:30