Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zaproszenie do składania propozycji do planu


 

Z A P R O S Z E N I E

 

Informuję, że celem zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania dla jednostek i osób spoza kręgu jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw - przygotowujemy się do podjęcia prac nad opracowaniem Planu Rewitalizacji miasta Lipiany - na lata 2007 - 2013.

 

Plan ten będzie mógł być podstawą do ubiegania się o dofinansowanie realizacji swoich projektów - ze środków Unii Europejskiej - przez różne podmioty , w tym:

 

- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie samorządu terytorialnego,

 

- podmioty wybrane w drodze Prawa Zamówień Publicznych, dostarczające usług użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego ,

 

- organizacje pozarządowe nie działające dla zysku , stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe,

 

- instytucje użyteczności publicznej: np.: policja, straż pożarna,

 

- wspólnoty mieszkaniowe.

 

Uprzejmie proszę więc:

 

- podmioty, które wcześniej przedkładały swoje zamierzenia do planu rewitalizacji miasta na lata 2004-2006 (który z uwagi na wyczerpanie funduszy unijnych nie został w pełni wdrożony) o aktualizację swoich zamierzeń,

 

- inne zainteresowane podmioty o przedkładanie swoich planów mieszczących się w zakresie rewaloryzacji przestrzeni miejskiej.

 

Proszę o przekazanie pisemnych zgłoszeń w tym zakresie - do 15 lipca 2006 r. - na adres Urzędu Miejskiego w Lipianach.

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie można zasięgać u Sekretarz Gminy Albertyny Zaleskiej Iwanow pokój 19 i inspektora do spraw planowania Elżbiety Pietkiewicz pokój 20.

 

Burmistrz Lipian Bożena Iwasiuk


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

------- BIP

Data wytworzenia:
20 cze 2006

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
20 cze 2006, godz. 13:14

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
31 sty 2014, godz. 13:48