Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości płnnych z miejscowości : Krasne, Mironów, Połczyno, Skrzynka

Przejdź do załączników

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

UL.LIPOWA 4

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 545 fax /091/ 56 41 545

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z MIEJSCOWOŚCI:

KRASNE, MIRONÓW, POŁCZYNO, SKRZYNKA

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 grudnia 2006r do godz. 1200

w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego ul. Lipowa 4 , 74-240 Lipiany

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz :

- posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego tj. minimum jednego samochodu specjalistycznego , bądź też specjalistycznej przyczepy ciągnikowej - przystosowanych do wywozu nieczystości płynnych o minimalnej pojemności 6m3.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.lipiany.pl W wersji papierowej specyfikację można otrzymać w siedzibie zamawiającego ( biuro GZK w Lipianach p. Paweł Muzyk tel. 091/5641545) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie

Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu ochrony środowiska polegających na wywozie i unieszkodliwianiu nieczystości płynnych z miejscowości: Krasne, Mironów, Połczyno, Skrzynka. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 131.040,00 PLN. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub ofert częściowych.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

 

0x08 graphic

Wymagany termin wykonania zamówienia: od styczeń 2007r do dn. 31 grudzień 2009r

Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto oferty 100%

0x08 graphic

Lipiany 15 grudnia 2006r

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie plynne.doc (DOC, 14.50Kb) 2006-12-19 14:39:18 593

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Plynne SIWZ.doc (DOC, 197.00Kb) 2006-12-19 14:39:18 348

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wyjasnienia i modyfikacje.doc (DOC, 20.00Kb) 2006-12-22 14:29:20 564

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADOMIENIE wywoz nieczystosci plynnych.doc (DOC, 20.00Kb) 2007-01-04 12:43:47 572

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADOMIENIE o zawarciu umowy-plynne.doc (DOC, 20.00Kb) 2007-01-23 11:25:48 574

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
19 gru 2006

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
19 gru 2006, godz. 14:39

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
19 gru 2006, godz. 14:39