Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych z komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta Lipiany

Przejdź do załączników

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY UL.LIPOWA 4

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 545 fax /091/ 56 41 545 zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z KOMUNALNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO MIASTA LIPIANY"

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2006r do godz. 1200 w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego ul. Lipowa 4 . 74-240 Lipiany

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22

ust. l i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177/.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami

podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie

zamawiającego (biuro GZK p. Paweł Muzyk tel 091/56 41 545) albo pocztą po złożeniu lub

przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie.

Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie

zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium

Wymagany termin wykonania zamówienia:

od dn. 01 styczeń 2007r do dn. 31 grudzień 2009r

Termin związania z oferta:

do 13 styczeń 2007r

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena wywozu nieczystości płynnych -100%

Gminny Zakład Komunalny w Lipianach

Kierownik

mgr inż. Jan Jurkiewicz


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wywoz nieczystosci stalych.doc (DOC, 23.00Kb) 2006-11-29 13:33:51 608

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaznienie.doc (DOC, 21.50Kb) 2006-12-05 13:05:17 583

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
29 lis 2006

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
29 lis 2006, godz. 13:33

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
29 lis 2006, godz. 13:33