Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały RIO


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr 50.61.6.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 2024-06-25 08:43:55
Uchwała nr 50.61.4.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia 2024-06-25 08:41:51
Uchwała nr 50.61.1.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipiany na 2024 rok 2024-02-01 14:37:21
Uchwała nr 50.61.2.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany 2024-02-01 11:09:45
Uchwała nr 50.61.11.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Lipianach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2024-2035 2023-12-08 08:58:54
Uchwała nr 50.61.9.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2024 rok 2023-12-08 08:57:30
Uchwała nr 50.61.10.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Lipiany na 2024 rok 2023-12-08 08:56:30
Uchwała nr 50.61.4.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia 2023-04-19 11:20:10
Uchwała nr 50.61.2.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany 2023-01-20 08:39:43
Uchwała nr 50.61.1.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok 2023-01-20 08:26:08
Uchwała nr 50.61.9.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2023-2035 2022-12-16 09:16:58
Uchwała nr 50.61.8.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Lipiany na 2023 rok 2022-12-16 09:15:15
Uchwała nr 50.61.7.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2023 rok 2022-12-16 09:13:23
Uchwała nr 50-61/4/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipiany za pierwsze półrocze 2022 roku 2022-09-26 10:35:16
Uchwała nr K.50.306.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia 2022-04-21 09:05:31
Uchwała nr CCLXV.679.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany. 2022-01-28 09:48:34
Uchwała nr CCLXV.678.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok. 2022-01-28 08:37:55
Uchwała nr CCXIII.461.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2022-2032. 2021-11-30 11:11:47
Uchwała nr CCXIII.460.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Lipiany na 2022 r. 2021-11-30 11:05:38
Uchwała nr CCXIII.459.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2022 rok. 2021-11-30 10:56:37
Uchwała Nr CLXVI.347.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lipiany za pierwsze półrocze 2021 roku. 2021-08-24 10:01:02
UCHWAŁA NR LVII.155.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia. 2021-04-16 13:50:45
Uchwała Nr XXV.81.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany. 2021-01-21 14:06:51
Uchwała Nr XXV.80.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-01-21 14:03:47
Uchwała NR CCXLVI.501.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2021-2032. 2020-12-04 13:39:21
Uchwała NR CCXLVI.500.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Lipiany na 2021 r. 2020-12-04 13:26:42
Uchwała NR CCXLVI.499.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2021r. 2020-12-04 13:25:26
Uchwała Nr XIII.34.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok 2020-02-11 14:02:33
Uchwała Nr XII.35.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany 2020-02-11 14:00:59
Uchwała Nr.CDXI.715.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany 2019-12-05 15:02:50
Uchwała Nr.CDXI.714.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Lipiany na 2020 rok 2019-12-05 15:00:23
Uchwała Nr.CDXI.713.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2020 rok 2019-12-05 14:57:35
Uchwała nr CCLXXXIV.515.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmisttrza Lipian informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipiany za pierwsze półrocze 2019 roku 2019-08-30 15:39:07
Uchwała Nr CXXVII.212.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lipian sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia. 2019-04-17 11:20:01
Uchwała Nr CXV.188.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok 2019-04-11 15:01:54
Uchwała Nr VIII.10.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany. 2019-01-09 14:40:44
Uchwała Nr VIII.9.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2019 r. 2019-01-09 14:38:18
Uchwała Nr CDXXXV.758.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 2018-12-03 10:48:44
Uchwała Nr CDXXXV.757.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2019 rok 2018-12-03 10:46:19
Uchwała Nr CDXXXV.756.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2019 rok 2018-12-03 10:42:17
Uchwała Nr CCCXV.555.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipiany za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-08-27 11:28:25
Uchwała Nr CXXXIII.260.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lipian sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 2018-05-29 14:44:46
Uchwała Nr XLIX.130.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany 2018-02-19 10:18:29
Uchwała Nr XLIX.131.2018 Składu Orzekającego Reginlanej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok 2018-02-19 10:13:14
Uchwała Nr CCCLVII.589.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2018 rok 2017-12-06 12:22:56
Uchwała Nr CCCLVII.591.2017 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 2017-12-06 12:20:48
Uchwała Nr CCCLVII.590.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Lipiany na 2018 rok 2017-12-06 12:17:56
Uchwała Nr CCLXXVI.471.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza Lipian o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipiany za pierwsze półrocze 2017 r. 2017-09-18 15:00:25
Uchwała Nr CCLXVII.443.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Lipiany 2017-09-05 10:48:11
Uchwała Nr CXLV.280.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliowości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok. 2017-05-12 07:57:09
Uchwała Nr CXXI.226.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lipian sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 2017-04-25 09:40:32
Uchwała Nr III.7.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-01-09 14:46:11
Uchwała Nr III.6.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany 2017-01-09 14:43:39
Uchwała nr CCCXXVIII.566.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 2016-12-12 10:26:10
Uchwała nr CCCXXVIII.565.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2017 r. 2016-12-12 10:22:34
Uchwała nr CCCXXVIII.564.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2017 r. 2016-12-12 10:18:40
Uchwała Nr. CCXXX.397.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31.08.2016 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu budżetu Gminy Lipiany za pierwsze półrocze 2016 r. 2016-09-07 08:28:09
Uchwała Nr XCII.167.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia 2016-04-22 09:34:52
Uchwała Nr LX.110.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2016 rok 2016-03-21 08:35:15
Uchwała Nr XV.32.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2016 rok 2016-01-20 08:28:31
Uchwała Nr XV.31.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany 2016-01-20 08:26:02
Uchwała Nr CCCXVIII.557.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwościach sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2016 rok. 2015-12-14 08:17:39
Uchwała Nr CCCXVIII.556.2015 Składu Orzekającego Rregionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wydanie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2016-2025 2015-12-14 08:13:28
Uchwała Nr CCCXVIII.555.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2016 rok 2015-12-14 08:09:31
Uchwała Nr CCVI.399.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłużonej przez Burmistrza Lipian informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. 2015-09-16 08:58:19
Uchwała Nr LXXXVI.146.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lipian sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2015-05-27 14:45:46
Uchwała Nr XX.32.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Lipiany na 2015 rok. 2015-01-28 07:42:26
Uchwała Nr XX.31.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany 2015-01-28 07:35:50
Uchwała Nr CCXXXI.500.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłużonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenbia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2015-2025 2014-12-09 10:16:33
Uchwała Nr CCXXXI.499.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecnie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wskazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2015 rok. 2014-12-09 10:13:37
Uchwała Nr CCXXXI.498.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wydania oipinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2015 rok 2014-12-09 10:11:20
Uchwała CXLIX.360.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 września 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Lipian informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014r. 2014-09-19 11:05:13
Uchwała Nr LXIX.190.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2013r 2014-05-09 14:10:55
Uchwała Nr CXCII.609.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2014 rok 2014-01-16 12:50:56
Uchwała Nr CXCII.610.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2014-2025 2014-01-16 12:48:35
Uchwała Nr CXXXVII.354.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 września 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Lipian informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013r. 2013-12-04 12:03:53
Uchwała Nr LXXIV.204.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2012 rok 2013-07-31 11:10:44
Uchwała Nr XLIII/126/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Lipiany na lata 2013-2025 2013-03-29 11:14:57
UCHWAŁA NR CLXIV/596/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2013 rok. 2012-12-18 08:29:23
UCHWAŁA NR CLXIV/597/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletnej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2013-2025 2012-12-18 08:25:12
Uchwała Nr LVII/210/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2011r. 2012-08-22 10:37:48
Uchwała Nr XXII/102/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Lipiany na lata 2012-2025 2012-02-07 08:00:27
Uchwała Nr CCLXIII/667/2011 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lipiany na lata 2012-2025 2011-12-16 12:25:04
Uchwała Nr CCLXIII/666/2011 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2012 rok. 2011-12-16 12:20:04
Uchwała Nr CCXV/487/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2011r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Lipiany na lata 2011-2025 2011-10-04 09:15:42
Uchwała nr XVI/103/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2011-2025 2011-10-04 09:11:15
Uchwała Nr CXLIII/292/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2010 2011-06-15 13:51:00
Uchwała Nr LXI/214/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2010 rok. 2011-06-15 13:47:09
Uchwała Nr XXXIV/121/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Lipiany na lata 2011-2023 2011-03-08 07:22:32
Uchwała Nr XXXIV/120/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Lipiany na 2011 rok. 2011-03-08 07:18:45
Uchwała Nr CXLV/503/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Lipiany o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2025 2010-12-31 11:05:58
Uchwała Nr CXLV/502/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2011r. 2010-12-31 10:58:04
Uchwała Nr XXI/51/2010 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Lipian z wykonania budżetu za 2009r. 2010-04-08 09:44:45
Uchwała Nr CXXXVIII/412/2009 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie wydania opinii o możiowści sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2010r. 2009-12-15 11:11:04
Uchwała NR CXXXII/366/2009 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 07 grudnia 2009r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2010r. 2009-12-14 13:29:29
Uchwała Nr XXXIII/93/2009 z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 2009-07-07 08:56:30
Uchwała NR XXI/62/2009 z dnia 01 kwietnia 2009r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Lipian z wykonania budżetu za 2008r. 2009-07-07 08:54:07
Uchwała Nr CLVII/505/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2009 rok. 2009-01-08 12:56:46
Uchwała NR CLI/468/2008 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2009r. 2009-01-06 11:56:28
Uchwała Nr CLI/467/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2009r. 2009-01-06 11:41:10
Uchwała Nr XXXV/98/2008 Składu Orzekającego Regionalej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Lipian z wykonania budżetu za 2007r. 2008-04-22 07:54:20
Uchwała Nr XXXV/97/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie wydania opinii dotyczącje wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007r. 2008-04-22 07:50:09
Uchwały Nr XCV/246/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2006 r. 2007-04-27 11:55:23
Uchwała NR LXXI/164/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Lipian z wykonania budżetu za 2006 r. 2007-04-17 13:35:22
Uchwała RIO z dnia 13 lutego w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lipiany w 2007 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego 2007-02-19 13:12:25
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego gminy Lipiany w 2006 roku 2006-06-26 09:53:06
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Lipian z wykonania budżetu za 2004r. 2006-06-26 09:52:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
26 cze 2006

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
26 cze 2006, godz. 09:51

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
26 cze 2006, godz. 09:51