Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI WRAZ Z OPIEKĄ DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPIANACH I DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W LIPIANACH ORAZ DO OŚRODKA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNO - WYCHOWAWCZEGO W NOWIELINIE - UWAGA ! ZMIANA SPECYFIKACJI

Przejdź do załączników

GMINA LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

tel./91/ 56 41 049 fax /91/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:

  

„DOWÓZ I ODWÓZ  DZIECI WRAZ Z OPIEKĄ DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPIANACH I DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W LIPIANACH ORAZ DO OŚRODKA EDUKACYJNO – REHABILITACYJNO – WYCHOWAWCZEGO W NOWIELINIE”

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2011r do godz. 12:00   w pok. Nr 18 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1 ,74-240  Lipiany

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004roku. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655/ .

 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie   z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można  pobrać ze strony internetowej lub  za opłatą za powielenie zgodnie z cennikiem ustalonym w Zarządzeniu Burmistrza Lipian. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Katarzyna Kacperska tel. 91 564-10-49 wew. 112, pok. Nr 10.

 Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 Udział w postępowaniu wymaga wpłaty wadium w wysokości:

Część 1 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)           

 Część 2  - 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych)

  

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dn. 01 września 2011r. do dn. 30 czerwca  2012r.

Termin związania z ofertą: 30 dni.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto za 1 km

 

                                                                                              Burmistrz Lipian

                                                                                  Inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

 

Lipiany, dnia 08 sierpnia 2011r.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
index 1 .php ogloszenie show pozycja 235438 rok 2011-08-08 (08-08, 16.26Kb) 2011-08-08 16:37:08 680
zmiana ogloszenia 237974-2011.html (HTML, 3.65Kb) 2011-08-10 10:43:13 588

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ dowozy.pdf (PDF, 223.91Kb) 2011-08-08 16:37:08 407

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o zmianie SIWZ.pdf (PDF, 283.84Kb) 2011-08-10 10:43:13 694

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 308.86Kb) 2011-08-24 14:09:06 879
Zawiadomienie.pdf (PDF, 647.24Kb) 2011-08-22 12:24:40 1078

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA.pdf (PDF, 479.49Kb) 2011-08-29 14:40:40 705

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
08 sie 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
08 sie 2011, godz. 16:37

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
08 sie 2011, godz. 16:37