Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na " Dowóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i do Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowielinie".

Przejdź do załączników

URZĄD MIEJSKI W LIPIANACH

Plac wolności 1

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 069 fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:

 

 

„DOWÓZ DZIECI WRAZ Z OPIEKĄ DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPIANACH I DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W LIPIANACH ORAZ DO OŚRODKA EDUKACYJNO – REHABILITACYJNO – WYCHOWAWCZEGO W NOWIELINIE”

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 sierpnia 2008r do godz. 12:00       
w pok. Nr 21 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1 74-240

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004roku. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655/ .

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie zamawiającego ( pok.27 p. Michał Ziobrowski tel.091/56 41 069) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie.

Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

 

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Udział w postępowaniu wymaga wpłaty wadium w wysokości 1.200 zł.

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dn. 01 września 2008r. do dn. 31 sierpnia 2011r.

Termin związania z ofertą: do 22 października 2008r.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto za 1 km

                                                                                              Burmistrz Lipian

                                                                                  Inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

 

Lipiany, dnia 01 sierpnia 2008r.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie dowozy.pdf (PDF, 34.18Kb) 2008-08-04 09:23:37 623

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ - dowozy.pdf (PDF, 205.75Kb) 2008-08-04 09:23:37 304

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WYbA r oferty.pdf (PDF, 22.65Kb) 2008-08-29 09:05:07 617

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
04 sie 2008

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
04 sie 2008, godz. 09:23

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
04 sie 2008, godz. 09:23